Steinberg Ill. JernbaneverketSteinberg Ill. JernbaneverketRødgata Ill. JernbaneverketRødgata Ill. JernbaneverketFra Hokksund hvor det kommer ny dobbel sporveksel. Foto: JernbaneverketDenne svingskiven i Hokksund skal flyttes. Foto: JernbaneverketAsbjørn RasdalRoger Kjenås

Isachsen fikk totalentreprisen i Jernbaneverkets prosjekt Steinberg

Isachsen Anlegg AS, med hovedkontor i Solbergelva, er tildelt kontrakten på totalentreprisen i Jernbaneverkets prosjekt Steinberg prøveordning. Prosjektet innebærer arbeider på Steinberg stasjon, Hokksund stasjon og Rødgata planovergang i Drammen.

Prosjektet Steinberg prøveordning skal legge til rette for en midlertidig gjenåpning av Steinberg stasjon fra 7. september. Kontrakten ble signert torsdag og har en verdi på 130 millioner kroner.

Arbeidene som skal utføres på banestrekningen har som mål å bidra til bedre flyt i togtrafikken. Prosjektleder i Jernbaneverket Asbjørn Rasdal sier at i første omgang så handler dette om å finne ut hvilke konsekvenser gjenåpningen har på togtrafikken.

- Jeg er glad for at vi nå har fått en solid entreprenør på plass. Isachsen er et lokalt selskap, med god forståelse for forholdene i området, men de har også sterk kompetanse på den type jobb som skal gjøres. Jeg ser frem til et godt samarbeid, sier Rasdal.

Naturlig nok oppfattes disse tiltakene som nå skal utføres som positivt blant lokalbefolkningen. Distriktssjef i Isachsen Roger Kjenås deler entusiasmen rundt prosjektet og er veldig godt fornøyd med at Isachsen ble tildelt denne kontrakten.

- Å jobbe med prosjekter lokalt er positivt på mange måter, og denne jobben er også spesiell med tanke på hvor mye resultatet er med å prege folks hverdag i positiv forstand. Vi ser virkelig frem til å ta fått på jobben, sier Kjenås.

Arbeidene innebærer tidsbesparende tiltak på Hokksund og Gulskogen, samt oppgradering av Steinberg stasjon. Signalarbeider er holdt utenfor denne kontrakten. Disse tiltakene skal gjennomføres:

· Nye plattformer på Steinberg
· Ny helbom på planovergang på Steinberg
· Ny gangbru på Steinberg
· Stengning av planovergang i Rødgata på Gulskogen i Drammen
· Ny undergang i Rødgata
· Samtidig innkjør Hokksund stasjon
· Flytting av svingskive Hokksund stasjon

Prosjektet har en stram fremdriftsplan, der tiltakene på Steinberg stasjon og Hokksund stasjon skal stå klare til september 2015, og den nye undergangen på Gulskogen skal være klar innen sommeren 2016.

- Fremdriften kan virke stram, men vi er i rute. Nå har vi entreprenør på plass, og alt ligger til rette for at vi rekker tidsfristene med god margin, avslutter prosjektleder Asbjørn Rasdal.