– IOK kan få blankofullmakt

Kontrakten som avgjør Norges juridiske og økonomiske forpliktelser til IOK er ikke klar før sommeren 2015, selv om Stortinget allerede i høst skal ta stilling til om Oslo-OL får statsgaranti.

Skal Den internasjonale olympiske komité (IOK) få slippe all skatt, toll og moms i Norge under OL i Oslo? Hva blir de endelige kravene til idrettsanlegg og infrastruktur? Hvilke økonomiske forpliktelser binder Norge seg til?

Stortingsrepresentantene vil ikke få sikre svar på disse spørsmålene før de skal stemme over statsgaranti til vinter-OL i hovedstaden i 2022, skriver Klassekampen.

– Tar stilling i blinde

– Hvis Stortinget skal ta stilling til forslaget i blinde, så styrker ikke akkurat det saken for et OL i Oslo, sier Ap-politiker Cecilie Bjelland. Bjelland er leder for Stavanger Arbeiderparti, og sitter i Aps sentralstyre.

Direktør for OL-etaten i Oslo kommune Eli Grimsby bekrefter at kontrakten ikke vil være klar når Stortinget skal ta stilling til spørsmålet om statsgaranti.

– Men Oslo kommune og idretten har søkt om en brutto statsgaranti på 35,1 milliarder kroner, og har ikke til hensikt å søke økt støtte fra staten. Eventuelle endringer fra IOK før kontrakt inngås vil måtte håndteres innenfor dette beløpet, sier Grimsby.

Avgjøres onsdag

Onsdag skal Høyres stortingsgruppe gi regjeringen råd i saken. Flere kilder med innsikt i prosessene som nå pågår, sier at dette møtet trolig avgjør hele OL-saken, skriver Dagens Næringsliv.

Det sannsynlige utfallet er at stortingsgruppen gir Erna Solberg mandatet hun trenger til å bygge en bred OL-allianse uten Fremskrittspartiet. Sterke krefter både i Ap, Venstre og KrF er tilhengere av OL, og også i Senterpartiet kan det vise seg å bli flertall for OL, skriver DN.

Antar det blir ja

Idrettsforbundets generalsekretær Inge Andersen tror det går veien.

– Vi håper og tror det blir en statsgaranti. Det baserer jeg på den jobbingen vi gjør og de samtaler som føres, sier han.

Kulturminister Thorhild Widvey tar sikte på å legge fram OL-saken for regjeringen i løpet av to– tre uker. Stortinget får saken i slutten av oktober.

IOK beslutter 31. juli neste år hvem som skal arrangere vinter-OL i 2022. Da skal også kontrakten mellom IOK og vertsbyen undertegnes. I utkastet til kontrakt som IOK sendte til søkerbyene 16. september. kommer det fram at IOK blant annet krever unntak for alle skatter og avgifter i Norge, eller at vertsbyen skal refundere alle slike utgifter.