Illustrasjonsfoto: SINTEF Byggforsk

Inviterer til Nordisk Vannskadeseminar

I 2018 betalte forsikringsselskapene 4, 5 milliarder kroner for 92.000 vannskader i norske bygg. Økningen i kostnad og antall har vært urovekkende høy de siste årene.

For å lære mer om vannskader i Norge og Norden er det en god anledning til det i slutten av august. Da arrangeres Nordisk Vannskadeseminar på Island.

Nordisk Vannskadeseminar er et forum for erfaringsutveksling og kunnskapsoverføring rettet mot entreprenører, konsulenter, forsikringsselskaper, leverandører, rørleggere og andre som kommer i kontakt med vannskader i bygg.

De siste 25 årene har dette nordiske nettverket møttes annet hvert år for å diskutere vannskadesikre installasjoner, skadeårsaker, materialvalg, opplæring og nyheter innen forskning.

I år er seminaret lagt til Island og Reykjavik i tidsrommet 28 til 30. august.