Fornebu S åpner 14. oktober kl. 14. Nå er det en hektisk innflytting samtidig med Skanskas siste finisharbeider.Trond Joelson

Innspurt for verdens mest miljøvennlige senter

Fornebu S er det første kjøpesenteret i verden som har oppnådd BREEAM utmerkelsen «Outstanding» i design og prosjekteringsfasen.

Det KLP-eide Fornebu S er i en hektisk innspurt før åpningen 14. oktober. Kjøpesenteret, som består av to bygninger over to etasjer, er totalt på 60.000 kvadratmeter. Handelsarealet er på 24.000 kvadratmeter og består av 80 forretninger, restauranter og spisesteder.

Over senteret er det en boligdel som tas i bruk i første kvartal 2015.

Miljø og energi har vært i fokus for KLP Eiendom siden de første skissene så dagens lys for fire år siden. Blant de mange tiltakene som har gitt BREEAM-poenger:

* Fasader i norsk gran og lavkarbon i plasstøpte konstruksjoner

* Varme produsert på senteret (fra f.eks. kjølesystemet i matbutikken) vil gjenvinnes og brukes til oppvarming (av både kjøpesenteret og boligene på toppen) via det vannbårne oppvarmingssystemet

* Utstrakt brukt av LED belysning i byggene, også i butikkene

* Målsetting om passivhus og energiklasse A

* Solcelleanlegg på tak og fasade (til sammen 2000 m 2) vil produsere ca. 100.000 kWh pr år, noe som tilsvarer årlig strømforbruk til fem gjennomsnittlige eneboliger eller 12 gjennomsnittlige leiligheter i Norge.

* Mer enn 80 % av alle byggematerialer (målt i volum) er innkjøpt fra leverandører med et miljøstyringssystem

* Grønn leieavtale med leietakere sikrer oppfyllelse av BREEAM poeng, og gir et godt utgangspunkt for en god og miljøvennlig drift.

Fornebu S er tegnet av AMB Arkitekter og er oppført i en totalentreprise av Skanska Norge. Byggeindustrien kommer tilbake med en stor og utførlig omtale.