Ole Kleppe, prosjektsjef i Bergen og Omland Boligbyggerlag under Byggedagene 2015.Daglig leder i Trefokus, Aasmund Bunkholt (til venstre) og Rune B. Abrahamsen, avdelingsleder Sweco Norge, under Byggedagene 2015.Seniorrådgiver Per F. Jørgensen i Asplan Viak.

Innovative byggeprosjekter presentert under Byggedagene

De innovative og spennende byggeprosjektene «Treet» i Bergen og Munchmuseet i Oslo ble presentert og diskutert under Byggedagenes andre konferansedag.

Spennende løsninger og nye utfordringer var tema da verdens høyeste trehus i Bergen og et av hovedstadens mest omtalte kulturbygg, Munchmuseet, ble presentert under Byggedagene torsdag.

Munchmuseet ble presentert av miljørådgiver på prosjektet, Per F. Jørgensen i Asplan viak.

Det nye museet skal være siste skrik innen energi- og klimateknologi, både for å verne om miljøet og om en av Norges største kunstskatter, og man har gått innovativt til verks.

Verdens høyeste trehus i Bergen ble presentert av daglig leder i Trefokus, Aasmund Bunkholt, avdelingsleder Rune B. Abrahamsen i Sweco Norge og Ole Kleppe, prosjektsjef i Bergen og Omland Boligbyggerlag.