Disse mottok prisen for årets trebyggeri. F.v.: Jan Høiby (Miljøbygg), Arne Bergdal (BAS-arkitekter), Tom Stubberud HR-prosjekt), Knut Narvestad (Gran almenning) og Torstein Johnsrud (Gran almenning). Foto: Sindre Sverdrup Strand

Almenningstråkket ble årets trebyggeri 2014

Årets trebyggeri 2014 ble delt ut på Byggegallaen og vinneren var handels- og forretningsbygget Almenninsgtråkket.

Juryen har lagt vekt på at prosjektet kjennetegnes ved en omfattende trebruk med fokus på variert bruk av tre, at det har vært benyttet innovative prosesser knyttet til utvikling av prosjektet, at det har økonomisk og materialmessige effektive løsninger og er robust i forhold til bruk og levetid.

Byggherren Gran Almenning ville helt fra starten av at almenningstråkket skulle være et referanseprosjekt innen trebruk, og at nye treløsninger ble tatt i bruk. Det har også vist seg at man har oppnådd et prisgunstig og tiltalende bygg. Prosjektet fremstår som et forbilde og kan være et eksempel og inspirasjon for fremtidige handels- og forretningsbygg over hele landet.

Almenningsbestyrer Knut Narvestad er meget fornøyd med sitt kostnadseffektive trebygg og berømmer BAS Arkitekter, HR-prosjekt AS, Miljøbygg AS m. fl. for godt samarbeid.