Administrerende direktør i Enova, Nils Kristian Nakstad takket byggenæringen under Byggedagene 2015 (foto: Sindre Sverdrup Strand).

Enova takket byggenæringen for energirevolusjonen

Enova har gitt tilskudd til klimatiltak ved utbygging av tre millioner kvm næringsarealer. – Hvis det slik at Enova framstår som en suksess, er det takket være høye ambisjoner og nærheten til markedet, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova.

Han takket tilhørerne på Byggedagene for energiinnsatsen.

− Uten dere hadde det vært umulig å be om et utvidet mandat for Enova og fortelle de gode historiene. Jeg takker dere som er på bygg- og eiendomssiden for innsatsen, sier han.

Mens Enova har gitt støtte på i størrelsesorden 3-4 milliarder kroner på energitiltak, har bransjen selv investert 11-12 milliarder kroner.

− Ingen andre bransjer med tilsvarende utvikling

− Når vi ser utviklingen de siste årene kan vi snakke om en revolusjon og ingen andre bransjer enn byggenæringen kan vise til tilsvarende utvikling innen energitiltak på kort tid. Dere har gått i front og utfordret både politikere og virkemiddelapparatet. Jeg er takknemlig for å få lov til å bli med på denne reisen, fastslår Enova-sjefen.

Når Nakstad deler sine tanker rundt hva vi kan forvente av bygg og eiendom i et Norge i omstilling, ser han to veger videre.

To veier videre

− Veien videre mot målet kan gå to veier; en kraftig reduksjon i velferd og verdiskapning eller opprettholdelse av velferd og verdiskapning. Mye av den positive utviklingen vi ser i dag er et resultat av «oljesmurt innovasjon». Vi må i framtiden sørge for at innovasjonen blir ivaretatt på en bærekraftig måte slik at velferden og verdiskapningen opprettholdes, sier han.

Han mener at det må erkjennes at hvis innovasjonen i byggenæringen skal videreføres, må det også gjøres noe utenfor bransjen.

− Eierskapet må deles av flere. Det koster å gå i front og vi må erkjenne at det offentlige må ta en større rolle i innovasjonen, sier han.

Byggvarme en del av løsningen

Nakstad poengterer at det viktig å fortelle historien hva den frigjorte energien besparelser innen bygg og eiendom skaper.

− Når vi fortsatt snakker om fornybar varme, er det fordi det i framtiden vil bli et stort behov for elektrisitet til transport og industriformål. Byggvarme er en del av løsningen, sier han.

Hans oppfordring til byggenæringen er delta i og utfordre verdikjeden på innovasjon og gjøre egne tilpasninger.

− Da vil dere være i stand til å utnytte den innovasjonen som ligger foran dere, sier han.