Knut Moe. Foto: BoligPartner
Knut Moe. Foto: BoligPartner

Innlegg: Trebygg styrker Paris-målene

Reiersen i Betongforeningen hevder i et innlegg at vi bidrar til monopoltilstander og svekkelse av Paris-målene. Med respekt å melde lurer vi på hvor han har det fra.

Innlegg av:

Knut Moe, daglig leder i BoligPartner Trehusene.

Bakgrunnen for vårt opprinnelige forslag er å oppnå like konkurransevilkår mellom tre og betong for lavblokker på 3 til 4 etasjer. Slik dagens reguleringsbestemmelser foreligger, favoriseres nemlig betong. Skal det bygges lavblokker i tre, blir de grunnet materialvalget ca 0,5 meter høyere. Dagens reguleringsbestemmelser tillater ikke det og det må søkes dispensasjon. Det tar tid og koster penger, og bidrar til ulike konkurransevilkår – noe som gjør det vanskeligere å bygge mer bærekraftig. En skulle tro at like konkurransevilkår som bidrar til en mer bærekraftig næring var noe samtlige ville applaudere. At man kommer med et konkret innspill betyr heller ikke at det er det eneste man gjør, og at dette på noen måte stopper innovasjon.

Jeg kan forhåpentlig glede Reiersen med at vi er helt enige om at skog, klima, miljø og næringsutvikling er gjennomgående i hele Hurdalsplattformen. Jeg har derfor ikke noe behov for å tolke Hurdalsplattformens ønske om mer bærekraftig boligbygging. Jeg forholder meg til fakta og hva som står i plattformen, og det er at regjeringen ønsker at det skal bygges mer i tre. Det er vi glade for. Realiteten er at vårt innspill vil bidra til å løse en rekke punkter som regjeringen ønsker å arbeide for, og jeg mistenker at det vet Reiersen veldig godt.

La meg til slutt i denne debatten bare gjenta at vi ikke ser noen behov for å kritisere kommunene, ei heller øvrige byggematerialer. Vårt ønske er utelukkende å komme med et enkelt, konkret innspill, som gjør at vi kan styrke arbeidet med en bærekraftig næring – som et bidrag til å oppnå Paris-målene.

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.