Professor Bjørn Andersen, leder Prosjekt Norge og Stein Mjøen, CEO Prosjekt Norge.

Innlegg: Prosjekt Norge tar Hareide på ordet

Statsråden vil ha mer bevisst bruk av både tidligfaseinvolvering og porteføljestyring innen samferdselsutbygging. Prosjekt Norge vil ta ham på ordet.

Artikkelforfatterne

Professor Bjørn Andersen, leder Prosjekt Norge og Stein Mjøen, CEO Prosjekt Norge.

Statsråd Knut Arild Hareide etterlyser mer bevisst bruk av både tidligfaseinvolvering og porteføljestyring innen samferdselsutbygging.

Bakgrunnen for utspillet er at statsråden ønsker å få bedre samferdselsutbygging til en lavere kostnad.

Siden de statlige utbyggingsetater er underlagt restriksjoner, rammebetingelser og føringer som gjør et slikt effektiviserende samarbeid vanskelig, er det viktig med et utviklende samarbeid mellom forskningsmiljøene, utbyggingsetatene, leverandørene og politisk ledelse.

Dette med tanke på å tilpasse rammebetingelser til dagens og fremtidens behov.

Prosjekt Norge har landets største fagmiljø innen prosjektfag, med seks universiteter, Sintef og alle de statlige utbyggingsetatene som partnere.

I tillegg er store og mindre konsulentselskaper og entreprenører, samt de store interesseorganisasjonene RIF, EBA, med flere partnere og dekker derfor både bestillerne, planleggerne og leverandørene.

Vi har over lengre tid hatt fokus på både porteføljestyring og tidligfaseinvolvering. Dette vil nå bli ytterligere intensivert som respons på statsrådens etterlysning.

Siden vi i lengre tid har hatt fokus på både porteføljestyring og tidligfaseplanlegging, er det lett for vårt fagmiljø å se at statsråd Knut Arild Hareide tenker rett når han fokuserer på dette. Samtidig er det nødvendig å finne årsakene til hvorfor dette behovet har meldt seg, slik at et samarbeid mellom forskningsmiljøene og de utførende er en absolutt nødvendighet.

Derfor har Prosjekt Norge tatt initiativ til et møte med statsråden for se hvordan alle gode krefter kan trekke i lag og i samme retning. Her vil politisk ledelse være en avgjørende faktor for ønsket utvikling av forventet resultat.

Vi avventer svar fra Samferdselsdepartementet på vår henvendelse om et møte.