Merete Bellingmo, administrerende direktør i Naml - Norske anleggsgartnere - miljø- og landskapsentreprenører. Foto: Svanhild Blakstad

Innlegg: Grønne tak løser oppgaver - skaper ikke kostnader

Grønne tak er ikke løsningen for å redde norsk sjølberging av matproduksjon, men bidrar til økt biodiversitet, regulerer overvannet og styrker folkehelsen.

Innlegg av:

Merete Bellingmo
Daglig leder
NAML- norske anleggsgartnere miljø-og landskaps entrepenører

Det finnes mange gode eksempler på bruk av takflater som løser utfordringer. I Malmø ligger et flott parkanlegg på tak. På toppen av shoppingsenteret Emporia (åpnet 2012) et taklandskap . Takparkens totale areal er på 26700 kvm og er åpent for alle. I tillegg til å tilby storslått utsikt mot Öresund og Malmö, har det grønne taket også mange tekniske og miljømessige fordeler.

Takparken er tilgjengelig for alle. Formasjonene og høydene er bygget opp med leca og isopor for å være tilpasset konstruksjonen til bygget. Det finnes altså gode løsninger på materiell som benyttes uten å skape monsterkonstruksjoner av bygg.

Hva løser dette taket av utfordringer? Det demper støy, forsinkelse regnvann og reduserer dermed skader med overvann. I tillegg er taket godt isolerende og dermed redusere energibehovet i bygget. Takparken blir en del av den estetiske opplevelsen samtidig som den hindrer forurensning og bidrar til miljøet i nærområdet. I tillegg har Malmöortens birøktere plassert bikuber på Emporias takpark. Dette for å bidra videre til et mer miljømessig bærekraftig nærområde. I tillegg finnes mange norske eksempler.

Når det gjelder grønne tak og urbant landbruk finnes mange eksempler internasjonalt. Et eksempel er Brooklyn Grange, Long Island City. Brooklyn Granges ligger på toppen av et lager i Long Island City fra 1919. På 43 000 kvadratmeter er det en av byens største gårder på taket. Denne kommersielle økologiske gården åpnet i 2010 og dyrker mengder grønnsaker hvert år.

Til dette prosjektet er valgt gjenbruk av bygning med konstruksjon som tåler en slik belastning som denne virksomheten trenger. At større belastninger på tak krever større konstruksjoner i bygg er ingen ukjent kunnskap for noen. Det er derfor beklagelig at Norsk Eiendom vektlegger dette, som er alment kjent, fremfor å være løsningsorientert og fremtidsrettet i byutviklingen.

Anleggsgartnerbransjen har gjennom flere år vært innovative og løsningsorienterte i å opparbeide kompetanse på løsninger som kan benyttes for å oppnå målsettinger innen bærekraft og klimatilpassing i utviklingen av etablering og konstruksjon av grønne tak.

Anleggsgartnerne er faggruppen som står for den praktiske gjennomføringen av tiltakene. Både oppbygging, drift og skjøtsel. Dette er elementer som er godt innarbeidet i bransjensforretningsområder.

Det er viktig i debatten å ikke glemme formål og fordeler med grønne tak. Visst er et grønt tak vakkert fra oven, men fra den vinkelen er det få som ser det. Hovedmålsettingen er funksjonen.

Grønne tak løser oppgaven med fordrøyning av vann i tette byområder. Dette har vært innsatsen og formålet med anleggene som også Norsk Eiendom har vært pådriver for.

Gjennom å løse overvannsproblematikk med fordrøyning av vann, åpnes muligheter til andre løsninger gjennom bruk og utnyttelse av den ulike vegetasjonen på taket.

I tillegg tas dette arealet av bygget til disponering for dyrking og aktivitet. En kombinasjon av god folkehelse og matproduksjon i småskala.

Med økende grad av fortetting i byer og tettsteder løser grønne tak problemer med overvann, bidrar til biodiversitet og god folkehelse i byene.

NAML vil på lik linje som Mattak as fremheve at regnestykket med grønne tak er positivt i et klimaet klima- og miljøperspektiv og bidrar til en grønn byutvikling.

Og vi bidrar gjerne i samarbeid med å se på muligheter og utfordringer når det gjelder reguleringer og tekniske løsninger knyttet til grønne tak.

Brooklyn Grange, Long Island City. Foto: Privat

Dette er et leserinnlegg og meninger i innlegget står for forfatterens regning.