HasleLinje er blant mange storprosjekter i Oslo hvor utbygger går for grønne tak. Foto: Bergknapp.

Reagerer på Norsk Eiendoms utspill om grønne tak

Bengt M. Tovslid i Bergknapp AS, mener der er viktig å nyansere utspillet Norsk Eiendom kom med om grønne tak og utslipp.

Denne uken kom Norsk Eiendom med et utspill der de pekte på at etablering av grønne tak, særlig tyngre takhager, er komplisert rent bygningsteknisk og at dette kan gi økte utslipp. Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl, ønsker grønne tak velkommen, men bransjeorganisasjonen er opptatt av at prosjektene ser på det totale klimaregnskapet før tyngre takhager etableres.

– Tyngre takhager krever gjerne større tilpasninger av bygningens bærekonstruksjon og innfører et nytt krav til tekniske installasjoner for drift og skjøtsel av takhagene. Det betyr større utslipp. Vi er derfor opptatt av at før man stiller krav om takhager som krever sterkere bygningskonstruksjoner, må kommunen vurdere det totale klimaregnskapet for bygget først, uttalte Tellevik Dahl.

Bransjeforeningen kom med utspillet i forbindelse med Oslo kommunes nye strategi for grønne tak og vegger, som hadde høringsfrist i begynnelsen av mars.

Forskjell på grønne tak
Bengt M. Tovslid i Bergknapp AS, mener der er viktig å nyansere utspillet til Norsk Eiendom. Han representerer en stor leverandør av sedumtak i det norske markedet, og påpeker at det er forskjell på lette sedumtak og tyngre takhager, som Norsk Eiendom trekker frem i sitt utspill.

– De tunge takene som Norske Eiendom omtaler i sitt utspill har andre funksjoner. Derfor er det viktig å sammenligne utslippene som relateres til disse takene kontra alternative løsninger. Å kun isolere økte klimautslipp grunnet forsterkede konstruksjoner uten å se på hva disse takene erstatter av andre løsninger blir galt, sier Tovslid.

Erstatternedgravde betong eller plastkammer
Tovslid opplyser at takløsningene som nå kommer på Oslo-prosjekter som Nye Regjeringskvartalet, Radiumhospitalet, Nye Aker sykehus, Oslo Storbylegevakt og Oslo City, alle er såkalte ekstensive og semi-ekstensive. Det vil si tunge tak hvor vannfordrøyning er den viktigste årsaken til etableringen.

– Oppgaven til disse takene er å håndtere overvannet på taket. Alternativt til slike fordrøyende tak er nedgravde betong eller plastkammer som fordrøyer vannet. Når slike kammer etableres kreves det mye graving og massetransport i tillegg til store mengder rør og kammer. Tilleggsverdien av å håndtere vannet på taket er at vannet da er i et naturlig kretsløp på tomten, noe som bedrer økologien og gir estetiske flater, forklarer Tovslid.

Bengt M. Tovslid i Bergknapp AS, mener der er viktig å nyansere utspillet til Norsk Eiendom.

Øker verdier på byggene
Den andre hovedgrunnen til å etablere ekstensive tak er ifølge Tovslid å skape arealer for uteopphold for eier/leietaker på bygget. Han trekker frem erfaringer fra Stockholm som viser at man ved bygg med grønne tak, får rundt 400 kroner per kvadratmeter høyere leiepris enn i ordinære bygg uten slike fasiliteter.

– Eiendomsbransjen har virkelig fått øynene opp for dette, særlig i de største byene i Norge. Man ser at økte leieinntekter, samt muligheter for miljøsertifisering ved bruk av grønne tak, øker verdien av byggene, fremhever Tovslid.

– Økonomisk uforsvarlig og ikke ha grønne tak

Han viser til forvaltningsdirektør Roy Frivoll i Avantor, som i et innlegg for eiendomsbransjen i 2019, uttalte at «det er økonomisk uforsvarlig og ikke ha grønne tak».

– Utsagnet ble begrunnet med at Avantor, som har ti års erfaring med grønne tak i Nydalen, ikke har hatt problemer med lekkasje på grønne tak, slik som er vanlig på eksponerte tak. Dette fordi takmembranet ble beskyttet av vegetasjon og oppbygning, sier Tovslid.

Reagerte på utspillet
Gründerne av Mattak AS, anleggsgartnermester Sigurd Boasson og kokk og restauranteier Christopher Haatuft, har også reagert på grønne tak utspillet til Norsk Eiendom.

– Vi forstår godt at bransjeforeningen Norsk Eiendom og Tone Tellevik Dahl er bekymret for økende grad av reguleringer som driver byggekostnaden oppover. Det er en jungel av regulatoriske krav og mange er store kostnadsdrivere i byggebransjen. Vi tror imidlertid ikke slaget skal stå om de frodige grønne takene. Særlig ikke om vi sammen skal nå FNs klimamål. Her tror vi at Tone Tellevik Dahl og Norsk Eiendom må snu fokus og fokusere mer på oppsiden enn nedsiden, skriver Boasson og Haatuft i et innlegg på bygg.no.

– Vi har oppmuntret bransjen  om å lage grønne tak
Administrerende direktør Tone Tellevik Dahl i Norsk Eiendom reagerer på disse uttalelsene fra Mattak.

– Jeg reagerer på falske anklager mot Norsk Eiendom og vårt arbeid. Vi har oppmuntret bransjen i flere år om å lage grønne tak. Det vi har påpekt er ikke kostnader som enkelte påstår. Det vi er opptatt av er at vi må både vurdere natur og klima. Vi vil ha grønne tak, men vi vil samtidig ha minst mulig utslipp, sier Dahl.

– Når det gjelder oppmuntring til bransjen, så kan jeg blant annet vise til Norsk Eiendoms bærekraftstrategi og Eiendomssektorens veikart som vi står bak, sistnevnte i samarbeid med Grønn Byggallianse, legger hun til.

Denne artikkelen ble oppdatert torsdag ettermiddag med kommentarer fra Norsk Eiendom.