Seniorrådgiver Erlend Myking (f.v), fylkesordfører Thomas Breen, hovedutvalgsleder Iselin Vistekleiven og samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune, deltok torsdag kveld på høring i Stortinget om NTP. Foto: Innlandet fylkeskommune.

Seniorrådgiver Erlend Myking (f.v), fylkesordfører Thomas Breen, hovedutvalgsleder Iselin Vistekleiven og samferdselssjef Aud M. Riseng i Innlandet fylkeskommune, deltok torsdag kveld på høring i Stortinget om NTP. Foto: Innlandet fylkeskommune.

Innlandet har 1.264 fylkesveibruer: – Etterslepet bekymrer

– Mange av Innlandet sine 1264 fylkesveibruer begynner å få skikkelig juling. Etterslepet på bruene bekymrer meg veldig.

Det sa fylkesordfører Thomas Breen i Innlandet da han torsdag deltok på høringen av Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025-2036.

Med bakgrunnen i bekymringen om etterslepet på bruene, foreslo Breen et nasjonalt bruprogram, opplyser Innlandet fylkeskommune i en pressemelding.

– Vi rår ikke med dette alene, og hvis alle fylkene skal gjøre dette hver for seg henter vi ikke ut effekter, forklarte Breen.

Nær 100 milliarder i etterslep på fylkesveiene

Fylkesveier var også tema på høringen i Stortinget torsdag kveld. En kartlegging gjennomført av fylkeskommunene i 2023 viste et vedlikeholdsetterslep på 85 til 95 milliarder kroner for samtlige fylkesveier. Etterslepet i Innlandet er på 7-8 milliarder kroner, opplyser fylkeskommunen.

I NTP foreslår regjeringen en økning på en milliard kroner per år til fylkesveiene.

– Dette er for svakt og vil føre til at etterslepet på fylkesvegene fortsetter å øke. Vi mener derfor den samlede økningen til fylkesveger bør være på minst tre milliarder kroner, sa Breen under høringen.

To tog i timen til Lillehammer

Breen fortalte på høringen at styrkingen av Dovrebanen er bra for Innlandet, men at styrkingen også er veldig bra for hele Norge, skriver fylkeskommunen i meldingen.

– Innlandet er et transittfylke for gods og det at en nå løfter kapasiteten og får 40 prosent gods over på bane er bra for trafikksikkerheten på veiene, utdypet Breen.

Thomas Breen oppfordret også til å bygge et krysningsspor på Dovrebanen nord for Moelv fordi det vil muliggjøre halvtimesavganger til Lillehammer.

– Da hadde man egentlig løst intercitypakka til Lillehammer slik det en gang var planlagt uten å bygge dobbeltspor til Lillehammer, fortsatte Breen i stortingshøringen.

Breen forutsatte også at staten setter av tilstrekkelig midler til elektrifiseringen av Røros- og Solørbanen.

Sammenhengende utbygging av riksvei 4

Thomas Breen hadde på vegne av Innlandet fylkeskommune flere innspill til riksveisatsinger.

– Det er for så vidt fint at E16 Fagernes – Hande er nevnt, men vi skulle gjerne flyttet den inn i planleggingsfasen igjen. Det er et stort og alvorlig problem ved Fagernes. Kanskje vi kunne ta utbyggingen litt bitvis. Det hadde vi sett på som en stor fordel, innledet han riksveiomtalen.

En annen riksvei som fikk oppmerksomhet i høringen, var riksvei 4, ifølge Innlandet fylkeskommune.

Stortinget vedtar NTP før sommeren

Regjeringens forslag til NTP ligger til grunn for høringen som foregår på Stortinget 11. og 12. april. Transport- og kommunikasjonskomiteen vil avgi sin innstilling før Stortinget endelig vedtar NTP før sommeren, skriver Innlandet fylkeskommune i meldingen.