E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) omfatter blant annet bygging av bru over Bjørnafjorden. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling.
E39 Ådland–Svegatjørn (Hordfast) omfatter blant annet bygging av bru over Bjørnafjorden. Illustrasjon: AMC Dissing og Weitling.

Ute av NTP – planleggingen har så langt kostet to milliarder

I Nasjonal Transportplan for perioden 2025-36 er Hordfast inne i Statens vegvesens utviklingsportefølje, som et prosjekt som kan vurderes senere. Regjeringen legger imidlertid opp til at påbegynt planlegging fullføres.