Det blir ingen hvilepause for anleggsmaskinene i Gudbrandsdalen til tross for at Ringebu kommune har krevd en ny planprosess (foto: Jørn Hindklev).

Ingen E6-utsettelse i Gudbrandsdalen

Det blir en videre utbygging av E6 i Gudbrandsdalen, selv om strekningen gjennom Ringebu må gjennom ny planprosess. Statens vegvesen har bestemt seg for å splitte den videre utbyggingen i tre etapper.

Statens vegvesen ble satt i en knipe da Ringebu kommune vedtok ny planprosess for E6-utbyggingen tidligere i sommer.

Nå skriver Gudbrandsdølen Dagningen (GD) at den videre utbyggingen ikke blir forsinket som følge av den nye planprosessen.

Prosjektet splittes nå i tre;

  • E6 Sjoa-Otta er ferdig regulert og vil gå som planlagt med byggestart 2017-18.
  • E6 Frya-Gundstadmoen, som er en fire kilometer lang strekning fra Frya til rasteplassen nord for Ringebu blir en egen etappe.
  • E6 Elstad – Gunstadmoen er strekningen hvor det blir en helt ny planprosess og som vil forsinke utbyggingen forbi Ringebu med 1,5-2 år. Forventet byggestart for denne strekningen kan bli 2019 eller 2020.

Prosjektleder Øyvind Moshagen sier til GD at Statens vegvesen har imøtekommet ønske fra flere hold ved å gjennomføre organiseringen på denne måten og dermed unngå en videre forsinkelse på resten av utbyggingen.

─ En ny planprosess i Ringebu vil koste 25-30 millioner kroner i rene plankostander, men vi har mye informasjon fra før som vi kan bygge videre på. Går alt smertefritt, kan det også ta kortere tid enn vi nå forespeiler, sier han til GD.

Sel-ordfører Dag Erik Pryhn gikk tidlig ut og krevde en oppsplitting av E6-prosjektet. Han beklager at det ikke er mulig å gjennomføre en sammenhengende utbygging fra Ringebu til Otta. Men han er fornøyd med Statens vegvesens beslutning.

─ Det er svært gledelig at vi unngår forsinkelser på resten av strekningen i forhold til trafikksikkerhet, næringsliv og lokalmiljø. Vegvesenet har vært lydhøre, fleksible og løsningsorienterte, sier Pryhn til GD.

Avisa skriver at Ringebu kommune regner med å ha ferdigbehandlet den nye vegløsningen før jul.

─ Siden det har kommet såpass klare signaler fra både samferdselsministeren og hans statssekretær om at de ikke har problemer med vår nye kommunestyrevedtak, går vi ut ifra at denne saken er så klar at vedtaket går gjennom, sier Ringebu-ordfører Erik Odlo til GD.