Blir det splitting av prosjektene for andre etappe av E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen (illustrasjonsfoto: Jørn Hindklev)?

Ordfører: ─ Regjeringen møter seg selv i døra i E6-saken

Hvis Statens vegvesen bestemmer seg for ikke å kjøre en parallell planprosess for E6 Elstad-Frya, krever Sel-ordfører Dag Erik Pryhn (AP) at etappe to av E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen splittes i to. Han mener regjeringen møter seg selv i døra i Gudbrandsdalen.

Sel-ordfører Dag Erik Pryhn lufter tanken om å splitte andre etappe av E6-utbyggingen gjennom Gudbrandsdalen for å sikre en vedvarende utbygging (foto: Sel kommune).

Tirsdag vedtok Ringebu kommune å starte ny reguleringsprosess for E6 Elstad-Frya. Vedtaket medførte at Statens vegvesen stanset den formelle planprosessen. Statens vegvesen mener at det er liten tvil om at vedtaket medfører en vesentlig utsettelse av planprosessen som er i gang.

Ringebu kommune vedtok i 2012 trasevalg for E6 Elstad-Frya og kommunene i Gudbrandsdalen har stått samlet for å kjempe for en helhetlig utbygging av E6 gjennom Gudbrandsdalen. Nå er det slutt på idyllen.


Foreslår å splitte E6-prosjektet

─ Fra mitt ståsted vil jeg ha den formelle bekreftelsen fra Statens vegvesen om de vil kjøre en parallell planprosess, for E6 Elstad-Frya slik Ringebu henstiller. Det er en forutsetning for å unngå at det blir forsinkelser i prosjektet med tanke på byggestart, sier Sel-ordfører Dag Erik Pryhn til Byggeindustrien.

I vedtaket til Ringebu kommune heter det at reguleringsarbeidet skal gå parallelt med pågående regulering i tråd med vedtatt planprogram for reguleringsplanen Elstad-Frya.

─ Hvis det ikke er aktuelt å planlegge parallelt, vil Sel kommune be om at Statens vegvesen splitter opp den såkalte andre etappe av E6-utbyggingen (E6 Elstad-Frya og E6 Sjoa-Otta), i to prosjekter og starter med Sjoa-Otta først, sier han.


Forsinker utviklingen på Otta

Pryhn sier at det er helt avgjørende for Sel kommune at det ikke blir noen forsinkelser i realisering av Sjoa-Otta.

─ Vi har hele tiden forholdt oss til en sammenhengende utbygging av hele strekningen Elstad-Otta. Hvis man fortsatt skal knytte disse to strekningene sammen, må vi vente på Ringebu. Sel kommune har også gjennom flere år planlagt en rekke prosjekter i kommunen som er basert på at ny E6 skal bygges i perioden 2017-19, sier han.

Det gjelder blant annet utviklingen av stasjonsområdet på Otta.

Ordføreren har forståelse for at Ringebu i likhet med andre kommuner i Gudbrandsdalen vil sikre seg mot flomskader.

─ Men det er vedtaket i 2012 kommunene i Gudbrandsdalen har jobbet etter i to år. Det er problematisk å gjøre om et vedtak så lenge etter, sier Pryhn og legger til at han mener forebygging mot flom må sees på som et eget prosjekt.

─ Det er vanskelig å forholde seg til denne saken når de faglige rådene fra Statens vegvesen og NVE blir satt til side, sier han og kommer med et stikk til Samferdselsdepartementet som har gitt positive signaler for nytt trasevalg i Ringebu.


Raskere planlegging?

─ Den sittende regjering kommet med store ord om raskere planlegging og realisering av samferdselsprosjekter. Møter den seg selv i døra?

─ Ja, jeg registrer at regjeringen og regjeringspartiene før valget kritiserte den forrige regjeringen for mangelen på framdrift og helhetlig utbygging. Nå har jeg oppfattet at de til en viss grad har stimulert til at vedtaket ble fattet ved at de har vist til at de vil lytte til lokaldemokratiet og lokale innspill. Den samme regjeringen uttalte i et brev november 2013 i et brev fra statssekretæren i Kommunal- og moderniseringsdepartementet at E6-vedtaket stod ved lag. I løpet av et halvt år har de altså snudd i dette synet, bemerker han.


Stopp i Gudbrandsdalen, Solvik-Olsen

Mandag skal samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen på biltur fra Oslo til Trondheim. Sel-ordføreren forlanger at han tar en stopp i Gudbrandsdalen for å avklare E6-situasjonen.

─ Jeg forutsetter at regjeringen stiller seg positiv til å splitte opp etappe to i to prosjekter slik at det blir en vedvarende utbygging av E6 i Gudbrandsdalen. Hvis det blir ett eller to års pause er det i betydelig konflikt med regjeringen har flagget, fastslår han.

Har du planlagt å kjøre Østerdalen, Solvik Olsen? Da bør nok ruta legges om.