Implenia og WindWorks Jelsa skal samarbeide om utvikling og drift av konstruksjonsbase for flytende havvind. Illustrasjon: Asplan Viak
Implenia og WindWorks Jelsa skal samarbeide om utvikling og drift av konstruksjonsbase for flytende havvind. Illustrasjon: Asplan Viak

Implenia inngår samarbeid om flytende havvind

Implenia og WindWorks Jelsa skal i fellesskap etablere en konstruksjonsbase og drive produksjon av betongfundamenter og generelle tjenester til den flytende havvindindustrien i Jelsa, Norge.

WindWorks Jelsa og Implenia Norge har inngått en avtale om samarbeid. De har planer for å etablere en storskala base for produksjon av betongfundamenter og sammenstilling av flytende havvind.

Partene er ifølge en pressemelding enige om å utvikle og drifte serieproduksjon av offshore vindfundamenter i betong ved hjelp av kostnadseffektive produksjonsprosesser, automatisering og eventuell bruk av innovative teknologiske løsninger. Implenia skal bidra med teknisk kunnskap for å sammen med WindWorks Jelsa tilrettelegge for produksjon av et stort antall betongunderstell for offshore vind.

– Flytende havvind er et spennende nytt felt innen fornybar energi, et felt der Implenia vil være i stand til å iverksette våre kjernestyrker som bærekraft, smidighet, samarbeid og integritet. Produksjon av betongfundamenter for vindturbiner kommer til å være helt avgjørende hvis vi skal oppnå en vellykket overgang til grønn energi, sier Christian Späth, Head Division for Civil Engineering i Implenia, i pressemeldingen.

– Avtalen vil innebære en styrking av WWJ teamet, hvor kompetanse og innovasjonskraft fra Implenia vil bidra til utvikling av kostnadseffektiv serieproduksjon av store betongkonstruksjoner. Noe som kan gi WWJ og norsk leverandørindustri økt konkurransekraft og store eksportmuligheter, sier styreleder Geir Ims i WindWorks Jelsa i meldingen.