Hydro-topper får dobbel bonus

Hydro-lederne som skal over til StatoilHydro vil få full bonusuttelling fra sin nye arbeidsgiver på toppen av opsjonsmillionene fra Hydro.

Nye StatoilHydro vil gi de gamle Hydro-toppene full tilgang til bonusprogrammet fra første arbeidsdag i det nye selskapet, skriver Aftenposten.

10-12 ledere i Hydro som har fått jobb i det nye fusjonerte selskapet StatoilHydro fra 1. oktober, vil dermed få glede av både opsjonsmillioner fra Hydro og bonus fra StatoilHydro i årene framover.

- Lederne fra Hydro vil ta full del i bonusprogrammet i StatoilHydro, bekrefter informasjonsdirektør Ola Morten Aanestad i Statoil.

- Alle behandles likt. Vi nullstiller og etablerer et nytt system som er likt for alle, sier informasjonsdirektøren.

Aanestad understreker at bonusprogrammet i nye StatoilHydro ikke er formelt vedtatt ennå, men sier at det ligger i kortene at det bygges over samme lest som dagens bonusprogram i Statoil.

- Det vil bli et element av grunnlønn, det vil bli bonuser og det vil sannsynlig bli en langtidsincentivordning, som nå, sier han.