Arkivfoto

Hydro med svakt resultat i fjerde kvartal

Norsk Hydro ser positivt på 2014 etter å ha kommet ut av fjoråret med økte inntekter og et styrket resultat. Men resultatet i fjerde kvartal var skuffende.

– Omfattende forbedringsprogrammer har styrket våre resultater for 2013, til tross for usikkerhet i markedet og lave aluminiumspriser, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i Norsk Hydro.

– Selv om det fortsatt hersker usikkerhet, ser vi en positiv tendens inn i 2014, sier han.

Resultatet i fjerde kvartal var imidlertid langt lavere enn hva analytikere på forhånd hadde ventet, ifølge Dagens Næringsliv. Resultat etter skatt i fjerde kvartal ble et tap på 758 millioner kroner, mot et overskudd på 87 millioner kroner i samme kvartal i 2012.

Hydros driftsinntekter lå på 16,6 milliarder kroner i årets tre siste måneder, viser konsernets kvartalsrapport. For året samlet sett lå driftsinntektene på 64,9 milliarder kroner, opp fra 64,2 milliarder kroner i 2012.

Konsernet fikk et underliggende driftsresultat på 483 millioner kroner i fjerde kvartal, opp fra 172 millioner kroner i samme kvartal i 2012. Samlet underliggende driftsresultat i 2013 ble 2,7 milliarder kroner, opp fra 1,3 milliarder i 2012.

Det underliggende resultatet ble 140 millioner kroner i fjerde kvartal og 1,6 milliarder kroner for året som helhet, opp fra 408 millioner kroner i 2012.

Styret i Norsk Hydro foreslår å utbetale et utbytte til aksjonærene på 0,75 kroner per aksje for 2013.