Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen melder om en betydelig prisstigning på råvarer til bearbeidede produkter med glass, stål og aluminium, samt utfordringer med leveringstid. Foto: Glass og Fasadeforeningen.
Direktør Bjørn Glenn Hansen i Glass og Fasadeforeningen melder om en betydelig prisstigning på råvarer til bearbeidede produkter med glass, stål og aluminium, samt utfordringer med leveringstid. Foto: Glass og Fasadeforeningen.

Høyt prispress og lange leveringstider

Betydelig prisstigning på råvarer får konsekvenser for alle bearbeidede produkter med glass, stål og aluminium.