Styreleder Øystein Seljeflot i Entrepriseforeningen håper å kunne ønske velkommen tilbake til det tradisjonelle entrepriserettsseminaret ved Farris Bad i Larvik til neste år. Årets utgave foregår digitalt som et webinar. Arkivfoto: Svanhild Blakstad

Holmsbuseminaret erstattes av webinar

Det tradisjonsrike entrepriserettsseminaret på Holmsbu, som i fjor ble flyttet til Larvik, er i år byttet ut med et tretimers webinar som er åpent for alle.

I likhet med en rekke andre kurs og konferanser er «Holmsbuseminaret» erstattet med en digital variant på grunn av koronasituasjonen. Webinaret går av stabelen torsdag 10. september og streames live fra advokatfirmaet Wiersholms lokaler i Oslo. Her er link for deltakelse.

Arrangementet går i regi av Norsk forening for bygge- og entrepriserett og Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA), i samarbeid med Wiersholm og med Wiersholm-partner Hans Augun Parmann som konferansier.

På programmet står temaer som Årets dom og Korona i kontrakt, samt en paneldiskusjon om aktuelle problemstillinger. Et bredt tilfang av juridiske eksperter fra bransjen vil bidra underveis, opplyser styreleder Øystein Seljeflot i Entrepriseforeningen

– Vi satser på å gjenta suksessoppskriften fra foregående år, selv om vi i år ikke kan møtes fysisk og dermed mister den sosiale biten. Vi har et spennende og aktuelt program som vi håper vil favne bredt, sier Seljeflot til Byggeindustrien.

Han opplyser også at seminaret er gratis og åpent for alle som ønsker å delta. Arrangementet vil bli streamet via en link som publiseres på Entrepriseforeningens nettsider i forkant av seminaret. Publikum vil også få mulighet til å komme med kommentarer og innspill underveis via chat.

Årets dom om erstatningsansvar
En programpost det er knyttet stor interesse til, er «Årets dom». I år er det Høyesteretts dom av 7. februar 2020 (HR-2020-312-A), som blir presentert av partenes prosessfullmektiger – Gunnar Sørlie, BAHR og Dag Herrem, Immer Advokat.

Dommen gjelder hvilket erstatningsansvar foretak som påtar seg rollen som ansvarlig søker har overfor boligkjøpere, dersom foretaket ikke ivaretar pliktene som i slike tilfeller følger av plan- og bygningsloven.

Korona i kontrakt
En annen aktuell programpost er Korona i kontrakt. Her vil man se nærmere på entreprisekontraktenes nåværende regulering av risikofordelingen mellom entreprenør og byggherre, og hva partene må tenke på ved inngåelse av nye kontrakter.

Deltakere er Gjertrud Helleland, leder juridiske avdeling i Veidekke Entreprenør, Gunnar Garred, juridisk direktør Skanska, Ingvild Garberg, leder juridisk avdeling Fornebubanen, Bjørn Kuvås, avdelingsdirektør Statsbygg, samt advokatene Marius Borgen i Glittertind og Andreas Rostveit i Haavind.

Et ekspertpanel bestående av BAHR-advokat Jan Einar Barbo og Arne Engesæth, DLA Piper, vil svare på utvalgte spørsmål fra deltakerne.

Det årlige seminaret pleier å samle nærmere 250 deltakere over to dager. Seljeflot håper at årets digitale variant, som er krympet ned til tre timer, vil favne et bredt publikum og slå like godt an som det ordinære seminaret.

– Vi skulle selvfølgelig helst ha møttes ansikt til ansikt, men har likevel høye forventninger til til webinaret. Til neste år skal vi tilbake til Larvik, og datoen er allerede spikret til 2.-3. september, avslutter Seljeflot.