<p>Regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder og medlemmene i HMS Forum fikk oppleve hvordan man trener på sikkerhet i vanlige arbeidsoperasjoner på SafeWork-senteret i Kristiansand.</p>Harald Eik, direktør for HMS og kvalitet i Glencore nikkelverk, redegjorde for etableringen av sikkerhetssenteret.Daglig leder Tom Michael Øksendal i SafeWork sikkerhetssenter.HMS Forum Agder på SafeWork sikkerhetssenter ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand.HMS Forum Agder på SafeWork sikkerhetssenter ved Glencore Nikkelverk i Kristiansand.

HMS Forum i Agder øvde seg på livreddende regler på nikkelverk

På Glencore Nikkelverk i Kristiansand kan ansatte og kunder trene på HMS i praksis på selskapets nye sikkerhetssenter SafeWork.

Like før helgen besøkte EBA Agders HMS Forum SafeWork-senteret for å lære mer om livreddende regler i praksis. Glencore nikkelverk har bygget opp et øvelsessenter for ansatte og kontraktører, hvor man gjenskaper arbeidsmiljøet og situasjoner medarbeiderne vil møte ute på anlegget. Bruk av ny og avansert teknologi assistert av film og animasjoner er også en viktig del av treningen.

– Glencore har jobbet med livreddende regler i flere år, og var en av våre inspirasjonskilder da vi i 2018 gikk sammen med flere bedrifter for å lage våre egne «Livreddere» her i Agder. Dette ble også utgangspunktet for det som i dag er blitt en bransjestandard for hele bygg- og anleggsbransjen i Norge, nemlig Fareblind, sier regiondirektør Hilde Waage i EBA Agder.

På SafeWork-senteret redegjorde daglig leder Tom Michael Øksendal hvordan Glencore har jobbet med å gjøre sine livreddende regler mer forståelig og pedagogisk ved å bruke symboler og lite tekst. Dette har de også løst ved å involvere produksjonsmedarbeiderne i bedriften.

Gjennom en omvisning fikk deltakerne se hvordan man i praksis kan trene i kontrollerte former, blant annet på arbeid i høyden, fallfare, trange rom, arbeid med kjemikalier, kran og løft, isolering av energi, sikkerhetssoner, kjøretøy, trafikk, el-sikkerhet og sikkerhetssystemer/barrierer.

– Jeg er ydmyk og kraftig imponert over hvordan det jobbes med den positive HMS-kulturen her, og jeg tror det er nøkkelen til suksess og noe vi alle kan lære av, uttaler Hilde Waage etter at deltakerne hadde fått omvisning, demonstrasjon og grundig innføring i historien bak etableringen av senteret.

Også HMS Forum Agders leder, Wenche-Elin Kråkenes, roser den pedagogiske formidlingsevnen.

– Jeg har veldig sans for å fremheve den positive HMS-kulturen fremfor å heve pekefingeren. I dag har vi sett hvordan tilbakemelding fra medarbeiderne virker, og hvor viktig den er, sier Kråkenes – som til daglig er HMS-leder i PK Entreprenør.

EBA HMS Forum Agder ble etablert i 2017, og har som formål å være et aktivt kompetanseorgan innen HMS som bidrar til å samle bransjen og aktivt jobbe for samarbeid for sikkerhet med mål om å redusere personskader og alvorlige hendelser i bygg og anlegg.