<p>HMS-sjef Kristin Wold Jenssen i Backe Entreprenør presenterte det nye digitale sikkerhetskurset "Fareblind" under HMS-konferansen. Foto: Svanhild Blakstad</p>Fra presentasjonen av det nye digitale sikkerhetskurset "Fareblind". Foto: Svanhild BlakstadI e-læringskurset "Fareblind" får man blant annet se hva som skjer ved fall fra åtte meters høyde. Foto: Svanhild BlakstadSikkerhetskurset Fareblind. Foto: Svanhild Blakstad

Digitalt sikkerhetskurs skal forhindre dødsulykker

Året store nyhet på HMS-konferansen er «Prosjekt Fareblind». Det er grunnleggende sikkerhetsopplæring som kan tas som e-læringskurs på både norsk, engelsk og polsk.

HMS-sjef Kristin Wold Jenssen i Backe Entreprenør presenterte det helt nye e-læringskurset under første dag av HMS-konferansen på Lillestrøm. Utgangspunktet for kurset er de største fareområdene på byggeplassen: Fall fra høyde, fallende gjenstand, konflikt menneske/maskin, konstruksjonssvikt, eksplosjon og elektrisk spenning.

Sikkerhetskurset Fareblind

Kurset er en digital testlab hvor du som kursdeltaker selv iscenesetter ulykkene ved å fjerne barrierer og sikkerhetsutstyr. Til slutt får du en gjennomgang av de viktigste livreddende reglene du må følge for å unngå slike alvorlige hendelser.

De nærmere 500 deltakerne i salen fikk se videoer med fullsize- dukken «David» som utsettes for seks eksperimenter fra de aktuelle fareområdene.

– Målgruppen er alle som skal gjøre en jobb på en bygg- og anleggsplass. Kurset kan også være nyttig for dem som ikke jobber ute. Det kan bidra til å løfte og bevisstgjøre alle på risikoområdene og heve minstenivået for sikkerhetskompetansen i hele næringen, sa Wold Jenssen i sitt innlegg.

Alle hendelsene som brukes i e-læringskurset er hentet fra virkeligheten. Først skal deltakerne gjøre arbeidsplassen til David usikker ved å bryte reglene – for eksempel ved å droppe fallsikring. Deretter får de i oppgave å gjøre arbeidsplassen sikker.

Publikum i salen fikk blant annet se hvor ille det går en person faller fra åtte meters høyde med hodet først på grunn av manglende rekkverk.

– Når man over lenger tid jobber med risikofylte områder er det lett å bli fartsblind. Vi har valgt å bruke sterke virkemidler for dette felles bransjekurset, sier Wold Jenssen.

Det var HMS-forum i EBA Agder som lanserte de seks livreddende regler i 2018, som danner utgangspunktet for «Fareblind».

Kurset er presentert med en episode for hvert risikoområde. Alle de store entreprenørene er med på prosjektet, som er i regi av HMS-utvalget i EBA og SfS BA. Fondet for regionale verneombud har bidratt til finansieringen, og kurset kan derfor tilbys gratis for hele næringen.

Demo av sikkerhetskurset Fareblind. Foto: Svanhild Blakstad