Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør, og Gry Lene Kløvstad, leder for HR i HI Entreprenører. Foto: privat.
Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør, og Gry Lene Kløvstad, leder for HR i HI Entreprenører. Foto: privat.Tor Kleiven tor.kleiven@com 48898486

HI Entreprenører går inn i Diversitas

HI Entreprenører, som består av Hæhre Entreprenør, Isachsen Anlegg, Contur og NOMAS, har nå blitt partner i Diversitas – Norges ledende nettverk for mangfold og kjønnsbalanse i bygg- og anleggsnæringen.

Leder for HR i HI Entreprenører, Gry Lene Kløvstad, sier i en pressemelding at hun ser på partnerskapet i Diversitas som en naturlig del av konsernets satsing på arbeidet med mangfold og inkludering.

– Det å styrke mangfold og øke kjønnsbalansen i bygg- og anleggsbransjen er en felles utfordring som vi selvsagt må ta del i. Vi må erkjenne at det fortsatt må jobbes med holdningsendring på flere områder – og her er nettverket og kompetansen som Diversitas representerer viktig, sier Kløvstad i meldingen, og legger til at bransjen er i endring, noe som medfører at man må gjøre seg mer attraktiv for kvinner.

– Vi trenger ulik erfaring og kompetanse, aldersspenn – og vi må forstå verdien av team med mennesker som har ulike syn og forskjellig bakgrunn. Dette er et viktig og langsiktig arbeid, og vi er på riktig vei, fortsetter Kløvstad.

HI Entreprenør har nylig etablert «Jenter i Anlegg», som er en arena og et kvinnenettverk på tvers i konsernet, og Hæhre Enterprenør har kjørt opplegget «Fremtidens skole» i Vikersund siden 2016. «Fremtidens skole» er et praksisrettet utdanningsløp for unge mennesker som ikke mestrer de tradisjonelle løpene.

– Vi har i løpet av disse årene hatt over 120 elever i praksisrettet utdanning, og over 80 prosent av disse ungdommene er i dag ute i jobb. Dette er en gruppe unge mennesker som ofte faller mellom to stoler. Når vi snakker om mangfold og inkludering så er denne gruppen både en viktig ressurs for bransjen vår, og ikke minst så er det å komme i jobb avgjørende for egen mestringsfølelse og stolthet – og videre det å oppleve en meningsfull hverdag og følelse av å bidra i fellesskapet. Vi er stolte av «Fremtidens skole», sier Gudmund Roen, daglig leder i Hæhre Entreprenør, i pressemeldingen.