Tellef Kydland, Norconsult, Ranvei Dahl Isaksen, COWI og Mari Lauglo, Norconsult er finalister i Årets unge rådgiver.
Tellef Kydland, Norconsult, Ranvei Dahl Isaksen, COWI og Mari Lauglo, Norconsult er finalister i Årets unge rådgiver.

Her er finalistene i Årets unge rådgiver

To rådgivere fra Norconsult og en fra COWI kjemper om å bli Årets unge rådgiver i RIF-bedriftene.

Mari Lauglo (30) og Tellef Kydland (27), begge Norconsult, og Ranvei Dahl Isaksen (28) i COWI har blitt plukket som finalister til kåringen, som finner sted under RIFs høstkonferanse 27. oktober.

– De tre finalistene har, til tross for sin unge alder, allerede markert seg med tyngde innenfor sine områder. Vi i juryen er mektig imponert over hva de tre har fått til så tidlig i sine karrierer, sier viseadministerende direktør og juryformann Ari Soilammi i en pressemelding.

Siden 2002 har RIF delt ut prisen til en ung rådgiver som utmerker seg med fremragende arbeid innenfor sitt arbeidsområde, med vekt på verdien arbeidet har for å øke anerkjennelsen av rådgivernæringens betydning for samfunnet.

Gjennom å hedre dyktige rådgivere under 35 år skal prisen bidra til å vise mangfoldet i næringen og å skape forbilder for andre.

Fremragende unge rådgivere kan nomineres i to kategorier: «Fageksperten», et faglig fyrtårn og «Leder av bygge- og prosjekteringsoppdrag», en kategori som treffer flere fagretninger innen styring og ledelse.

De nominerte innen begge kategorier vurderes og rangeres samlet. Det er medlemsbedriftene til RIF som selv nominerer kandidatene, basert på utvalgte kriterier. Det stilles ikke krav til ingeniørfaglig utdannelse, og alle rådgivere som arbeider i et RIF-godkjent firma kan nomineres.

– De senere årene har vi sett en økende trend hvor stadig flere av de nominerte kommer fra fagfelt utover de tradisjonelle ingeniørfagene. Det viser en stor bredde hos våre medlemsbedrifter. I år har vi hatt særlig mange dyktige kandidater innen kategorien Fageksperten, og valget har vært krevende, sier Soilammi.

Ifølge meldingen har RIF mottatt en rekke sterke nominasjoner. Årets nominerte kan blant annet skilte med å være representert på internasjonale fora og i akademiske kretser, og er etterspurte ressurser internt og i firmaets prosjekter. De mottar også meget gode tilbakemeldinger fra både kollegaer og oppdragsgivere. Mange av de nominerte er drivende krefter i utvikling av sine fagfelt og har utviklet verktøy som forenkler arbeidsprosesser innenfor sitt fagfelt.

Blant årets nominerte er hovedvekten under 30 år. Det ble nominert like mange kvinner som menn.

– I år ser vi en bredere profil i ekspertisen til de nominerte kandidatene, men felles for mange at de har utmerket seg spesielt innen bærekraft eller digitalisering av arbeidsprosesser. Nytt av året er at flere kandidater markerer seg innen solenergi og sirkulærøkonomi, avslutter Soilammi.

Juryen har i år bestått av Ari Soilammi, RIF, Anders Fylling, Statsbygg, Rasmus Nord, RIFs hovedstyre, Arve Brekkhus, Byggeindustrien, Paal Herman Haferkamp, URIF og Turid P. Ødegaard, RIFs godkjenningsråd.