Her er det tre nominerte. Fra venstre Samling, Biri Omsorgssenter og Skipet.
Her er det tre nominerte. Fra venstre Samling, Biri Omsorgssenter og Skipet.

Her er de nominerte til Årets Trebyggeri 2020

Treteknisk og TreFokus vil i samarbeid med Byggeindustrien dele ut prisen Årets Trebyggeri 2020 på Byggedagene 31. august. Juryen har nå gått gjennom en rekke prosjekter som er ferdigstilt i 2020, og har plukket ut tre kandidater til prisen.

- Juryen hadde som alltid en krevende jobb. Av de innmeldte prosjektene til kåringen vil mange av dem kunne ha vært verdige vinnere av prisen. Vi er veldig fornøyde med de tre kandidatene som er nominert, de viser bredden og kvaliteten vi nå ser bruk av tre i byggeri, forteller daglig leder Aasm. Bunkholt i TreFokus.

De tre kandidatene er:
Skipet
Samling
Biri Omsorgssenter

Skipet
I Bergen har GC Rieber bygget sitt første store næringsbygg i tre, Skipet. Bygget ligger innerst i Puddefjorden og er formet som et skip. Bygget har bæresystem i massivtre og limtre og har generelt sett omfattende trebruk. Juryen peker på at prosjektet har gjennomgående god arkitektonisk kvalitet, høye miljøambisjoner og er godt tilpasset byggene rundt.

"Formspråket gir bygget en klar identitet og har en tiltalende 1. etg. Bygget bidrar også til å bringe aktivitet til gaterommet og «gir» på denne måten noe til byen. Det vurderes også som positivt at en privat utbygger har høye ambisjoner og konkret bidrar til å skape norsk leverandørutvikling", heter det i en uttaelse fra juryen.

Bruttoareal: 14.200 kvadratmeter
Byggherre:
GC Rieber Eiendom
Byggherreombud og prosjekteringsledelse:
Smidt & Ingebrigtsen
Hovedbyggeledelse:
Fylkesnes
Teknisk byggeleder:
Multiconsult
Arkitekt:
Paal J Kahrs Arkitekter og Holon Arkitektur
Landskapsarkitekt:
Smedsvig Landskapsarkitekter
Rådgivere:
RIB, RIG: Smidt & Ingebrigtsen l RIByfy: Sweco l RIV, RIE, RIVA, RIEn og rådgiver dagslys: Sweco Norge l RIAku: Multiconsult l RIBr: Firesafe l BREEAM revisor: Asplan Viak

Les mer om prosjektet her

Samling
I Nord-Odals kommunesentrum har kommunen sammen med Helen&Hard arkitekter skapt et nytt sentrum og knutepunkt i bygda.

"Gjennom et tydelig og offensivt arkitektonisk grep har prosjektet Samling tilført bygda noe nytt. Samling er et flerfunksjonelt prosjekt og rommer boliger, bank og bibliotek/samlingssted. Arkitektens formspråk er tydelig og gjenkjennelig gjennom sin organiske tilnærming. Prosjektet er spesielt flott innvendig med utsøkt trearbeid med presisjon og finish som et møbel. Samling er gir Nord-Odal et fint signalbygg som fremstår som et smykke", skriver juryen.

Bruttoareal: 2.950 kvadratmeter
Byggherre:
Nord-Odal kommune
Prosjekteringsgruppeledelse, byggeledelse og SHA-koordinator:
Prosjektråd Innlandet
Utbyggingskostnader:
166 millioner kroner eks. mva.
Arkitekt:
Helen & Hard arkitekter
Hovedentreprenør med koordineringsansvar:
Ø.M. Fjeld
Rørentreprise:
Gaustad Rør
Ventilasjonsentreprise:
Bryn Byggklima
Elektroentreprise:
Minel El-montasje Elverum
Heisentreprise:
Kone
Rådgivere:
RIB: Degree of Freedom l RIV: WSP Union Consult l RIE: Ing. Hallås Elverum l RIBr/RIAku: COWI l RIBFy: WSP Norge

Les mer om prosjektet her

Biri Omsorgssenter
På Biri har kommunen investert i et nytt omsorgssenter som også skal gi noe mer til stedet og bygda ut over det å være omsorgssenter.

"Prosjektet består av fire bygningskropper som henger sammen, men som gjort på denne måten bryter opp et stort volum og tilpasser seg godt til den lokale skalaen. Prosjektet er et tydelig moderne bygg, men har samtidig klassiske trekk gjennom bruk av saltak. Gjennom valg av form og skala er prosjektet godt stedstilpasset. Sammen med den eksisterende bebyggelsen har bygda fått et nytt knutepunkt. Kafebygget eller Storstuen som den kalles, liggersentralt i bygget og er en invitasjon til folk på Biri om å komme på besøk. Et åpent og inviterende fellesrom skal bli Biris nye møtested. Prosjektet er et godt eksempel på «oppgradering» av et bygdemiljø og bygg med flerfunksjonalitet", skriver juryen.

Bruttoareal: 5.500 kvadratmeter BTA, 5.000 kvadratmeter BRA
Entreprisekostnad uten merverdiavgift:
ca. 190 millioner kroner
Byggherre:
Gjøvik kommune
Byggherreombud:
Sweco
Totalentreprenør:
Betonmast Innlandet
Teknisk totalentreprenør:
Betonmast Innlandet
Arkitekt:
Bølgeblikk arkitekter /Topic Arkitekter
Interiørarkitekt:
Topic Arkitekter /Bølgeblikk arkitekter
Landskapsarkitekt:
Norconsult
Rådgivere:
RIB tre: Sweco AS l RIB betong: Norconsult l RIV og RIE: Norconsult l RIAku: Norconsult l RIGeo og RIMiljø: Norconsult l RIBr: Norconsult l RIEnergi: Norconsult

Utdeling av prisen og arbeidet knyttet til dette skjer i et samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien/bygg.no.

Juryen består av:
Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
Audun Øvrum, Treteknisk
Arve Brekkhus, Byggeindustrien
Aasm. Bunkholt, TreFokus

Årets Trebyggeri 2020 gjelder byggeri realisert/sluttført i løpet av 2020. Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som f.eks. boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, høyspentmaster, broer etc.

Sentrale kriterier for bedømningen er:
• Innovativ og/eller spennende trebruk
• Høy arkitektonisk kvalitet
• Energieffektivitet
• Arealeffektivt og økonomisk byggeri
• Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
• Bidratt til leverandørutvikling