Skipet

I Solheimsviken i Bergen har GC Rieber Eiendom AS ført opp Bergens første kontorbygg med bærende konstruksjon av massivtre og limtre.

Fakta

Sted: Solheimsviken, Bergen
Prosjekttype: Nybygg, kontor
Bruttoareal: 14.200 kvadratmeter
Byggherre: GC Rieber Eiendom
Prosjektledelse og prosjekteringsledelse: Smidt & Ingebrigtsen
Hovedbyggeledelse: Fylkesnes
Teknisk byggeleder: Multiconsult
Arkitekt: Paal J Kahrs Arkitekter og Holon Arkitektur
Landskapsarkitekt: Smedsvig Landskapsarkitekter
Rådgivere: RIB, RIG: Smidt & Ingebrigtsen l RIByfy: Sweco l RIV, RIE, RIVA, RIEn og rådgiver dagslys: Sweco Norge l RIAku: Multiconsult l RIBr: Firesafe l Leder BREEAM-sertifisering: Smidt & Ingebrigtsen
Underentreprenører og leverandører: Grunn- og betongarbeid: Magnar Sivertsen l Anleggsgartner: Anleggsgartner Askeland l Trekonstruksjoner: Splitkon l Smedarbeider: Fana Stålservice l Taktekking: Fløysand Tak l Alu/glass fasade: Bolseth Glass l Solavskjerming: Solskjermingsgruppen l Blikkenslager: BOV l Tømmer: Byggmesteren Vest l Systeminnredninger, spilehimlinger: Innomhus l Maler: Malermester Christensen & Heimdal l Gulvlegger: Øystein Tvedt l Parkett: Format Gruppen l Mur, puss og flis: Kåre Berge l Rørlegger: Anders O Grevstad l Elektro: Bravida l Ventilasjon: Hamstad l SD-anlegg: Bautec l Kuldeteknikk: Kuldeservice l Solcelleanlegg: Solcellespesialisten l Heiser: Kone l Branntetting: Firesafe l Sprinkler: Kaliber l Lås og beslag: Heikki Bruvik l Bossug: Envac Norge l Storkjøkken: Norrøna Storkjøkken l Fast Innredning: Faginnredning l Møbler: Senab Eikeland

Skipet er tegnet av Paal J. Kahrs Arkitekter AS i samarbeid med Holon Arkitekter AS og ført opp i delte byggherrestyrte entrepriser. Splitkon AS har hatt entreprise på massivtrekonstruksjonen og har både prosjektert og stått for montering.

Skipet får et samlet areal på 14.200 kvadratmeter BTA. Byggestart var i juli i 2018 og første leietaker flyttet inn 1. november i 2020. Leietakere er BKK og Norwegian Hull Club. Smedsvig Landskapsarkitekter AS har planlagt uteområdene. Smidt & Ingebrigtsen AS har hatt prosjekt- og prosjekteringsledelse, Fylkesnes AS har vært byggeleder og Multiconsult ASA teknisk byggeleder.

Prosjektdirektør Gunnar Hernborg i CG Rieber Eiendom antar at Skipet koster mellom en til to prosent mer som trebygg enn det ville gjort som betongbygg.

Prosjektet har ifølge Hernborg mange utfordringer.

– En av dem er at bygget står på en steinfylling i sjøen og under grunnarbeidet var flo og fjære krevende. Vi har også hatt utfordringer i snittet mellom betong og tre. Med godt samarbeid mellom grunn- og betongentreprenør Magnar Sivertsen AS og Splitkon ble dette løst på en god måte, sier Hernborg.

Redusert CO2-utslipp

GC Rieber Eiendom håper Skipet får Breeam Excellent godkjenning. Ifølge Hernborg gir den bærende trekonstruksjonen i Skipet en reduksjon i CO2 utslipp på 8.800 tonn.

– Årlig slipper gjennomsnittsnordmannen ut 11 tonn CO2. Så reduksjonene Skipet gir tilsvarer utslipp fra 800 nordmenn, sier Hernborg.

Hernborg sier at prosjektet har gitt både byggherre og entreprenører økt kompetanse.

– Vi har lært om grensesnitt mellom betong og tre, om lyd, om tremarkedet, hvor viktig det er å være veldig tydelig på hvor tekniske føringer legges og på brannsikkerhet. Økt kompetanse vil gi økt standardisering, noe som vil medføre reduserte kostnader for de neste masssivtreprosjektene, sier Hernborg.

– Ledende på bærekraft

Administrerende direktør Tor Instanes i GC Rieber Eiendom sier at selskapet har ambisjon om å være ledende på bærekraft.

– Skipet er prosjektert og bygget for å bli Breeam Excellent, sier Instanes.

Daglig leder Tore Johan Smidt i Smidt & Ingebrigtsen berømmer GC Rieber Eiendoms mål om å være ledende på bærekraft og for å dele kunnskap med rådgivere, entreprenører og andre byggherrer. Han berømmer også prosjektet og de som har vært med for god stemning og godt humør. Han legger til at Skipet er et godt bygg å være i.

Hernborg sier at massivtre ble valgt ut fra et klimaperspektiv.

– Vi ville utfordre materialvalgene våre ved å prøve noe nytt og vi hadde et ønske om å gjøre en innovasjon. Massivtre har kun en tredjedel av betongens vekt og har rask byggetid. Skipet er blitt et meget miljøvennlig bygg og et bygg vi er stolt av, sier Hernborg.

Kontorbygg

Hoveddelen av bygget har kontorlandskap. Det er cirka 550 arbeidsplasser i bygget. Leietakere er kraftselskapet BKK og sjøassuranseforeningen Norwegian Hull Club. Resepsjon og kantine er felles for leietakerne. Kantinen har drøyt 250 sitteplasser. I underetasjen er det plass til 30 biler og sykkelparkering. Skipet ligger i et innovasjonsrikt område. I nabobygget mot sør holder Bergen legevakt til. Et hotell åpner rett nord for bygget våren 2021.

Inspirerende reise

Daglig leder og sivilarkitekt Paal J Kahrs i Paal J Kahrs Arkitekter forteller at Skipet ligger mellom områder av ulik karakter.

– Øst for bygget ligger hovedinnfartsårene til Bergen sentrum. Både E39, Bybanen og hovedsykkeltrasé, samt en økende andel gående passerer denne siden av bygget. Vestsiden vender mot et roligere område med kontorbygg, kaféer, kaipromenade og marina. Her er det i hovedsak ferdsel for myke trafikanter på sykkel eller til fots. Bygningen er derfor viktig i skillet mellom de to områdene og i overgangen mellom disse. Mellom Skipet og hotellbygningen, som ligger mot kaipromenaden nord for Skipet, er det en bred, attraktiv og inviterende åpning. Skipets skrå baugform er stillet opp mot hotellets rette vertikale fasade for å gi spenning til rommet mellom byggene. Mellomrommet danner en portal inn og ut av nye Solheimsviken, sier Kahrs.

Han peker på at bygget er gitt en lettfattelig, enkel hovedform i det okergule bøyde volumet med sin karakteristiske baugform. Hovedformen er bygget over en friere formet sokkeletasje som skal gi mer variasjon i opplevelsen når du kommer tettere inn på bygget. Tre trappehus er vertikale elementer som visuelt forankrer hovedformen til bakkeplanet. Takoppbygget er formet som et grønt landskap og synliggjør Skipets miljøprofil. Fasadenes okergule og røde farger er de samme som på bygg i historiske Bryggen i Bergen.

– Selv om skipsformen er lettfattelig, er den bearbeidet for tilpasning til omkringliggende bebyggelse og for å bli opplevet som variert og innholdsrik. Endegavlen mot Verftsplassen har dimensjon og form med slektskap til fasadene i DNB-bygget vis-a-vis og naboen Moxy hotel. De horisontale vindusbåndene har fellestrekk med blant andre Skipsbyggerhallen, mens veggflatene med rektangulære vinduer refererer til den mer tradisjonelle bebyggelsen i området og byggene på Danmarksplass, sier Kahrs.

Han forteller at Skipet ble skissert både med tradisjonelle betongkonstruksjoner og alternativt som massivtrebygg. GC Rieber Eiendom hadde et overordnet ønske om å velge gode løsninger i forhold til klimaperspektiv.

– Alternativene ble vurdert nøye mot hverandre i forhold til kostnad, byggetid, konstruksjoner og avstivning, brannteknikk og akustikk, planløsning og arealutnyttelse, fleksibilitet, inneklima, bærekraft og miljøprofil og arkitektur. Valget falt på bruk av tre! Dette er fulgt opp med gjennomført bruk av tre i hele interiøret og også utvendig der du kommer tett innpå bygget. For å beskytte utvendige bærekonstruksjoner mot tidvis fuktig bergensvær, er disse kledd med massivtrepaneler som kan skiftes ut om det blir nødvendig. Hensyn til fuktig vestlandsklima påvirket også valg av glass som materiale på byggets okergule fasader. Men vi ønsket mer struktur og detaljering i fasadene enn slette glassflater. Fasadene har derfor horisontale og vertikale lameller som både er del av systemet for solskjerming og arkitektoniske elementer, utdyper Kahrs.

– Det har vært fantastisk inspirerende å få være med på denne reisen med Skipet. Både GC Rieber Eiendom og alle vi som deltok i å få det sjøsatt, la ut i ukjent farvann; å bygge 14.000 kvadratmeter bærekraftig miljøbygg av massivtre, den største trebygningen i Vestland, har gitt oss mengder av erfaring for fremtidens bygg. Vi er alle stolte av og takknemlig for at vi fikk være del av dette prosjektet, sier Kahrs.

Stor interesse

Skipet er synlig fra Danmarksplass, Bergens mest trafikkerte sted, og fra Bybanen. Hernborg sier at det har vært stor interesse for bygget.

– Vi har hatt mange rådgivere, arkitekter og studenter på besøk, over 400 totalt. Både EBA Vestenfjelske og byggmesterforeningen har vært på omvisning. Vi synes det er hyggelig å vise bygget og håper vi kan inspirere andre til å ta bærekraftige valg, sier Hernborg.

Gammel sjøbunn

Grunnen består av gammel sjøbunn som er fylt opp med sprengsteinsmasser hentet fra grunnarbeidene ved det nye barne- og ungdomssykehuset ved Haukeland Universitetssykehus. Massene er dypkomprimert. Oppå sprengsteinsmassene er det to lag på 25 centimeter med sand med membran mellom. Under byggearbeidene lå det lenser i Puddefjorden for å hindre forurensing.

Massivtre og limtre

Skipet har buet form og mellom 16 og 18 meters bredde. Bygget har tre kjerner for trapper, heis og våtrom i bakkant av bygget. Plasseringen frigjør deler av bygget til andre formål.

Bærekonstruksjonen har søyler og bjelker av massivtre og limtre og dekker av massivtre. Søyler og bjelker er bearbeidet av Splitkon på Åmot i Buskerud. Fundamenter og parkeringskjeller av (vanntett) betong gir bygget nok tyngde. Trappe- og heishus utgjør avstivningen i konstruksjonen og er bygd i massivtre.

Prosjektsjef Kjell Tveit i GC Rieber Eiendom sier at det har gått med cirka 8.000 grantrær til produksjon av massivtreelementene, som er på 4.000 kubikkmeter.

– Treelementene er montert med opptil 70 centimeter lange spesialskruer med 10 millimeter i diameter. Alle hull i konstruksjonene ble frest ut på forhånd. Kravene til nøyaktighet var meget store. Alt fungerte som det skulle, sier Tveit.

Trekonstruksjonene er bygget under åpen himmel i Bergen og har fått tørke ut naturlig, uten bruk av maskiner.

Hernborg forteller at eiendomsselskapet har et klart mål om å føre opp miljøvennlige bygg.

– Vi ser at bærende konstruksjoner av limtre og massivtre kan gi raskere byggetid og vi har fått meget god respons i markedet. Tre gir mindre støv og lavere støy på byggeplassen. Vi bygger inn fleksibilitet med tanke på fremtidig ombygging. Tre er et fornybart materiale og kan benyttes om igjen etter rivning, sier Hernborg.

Trekonstruksjonene ligger innenfor byggets værhud og vil derfor ha lang levetid. Det blir mye synlig tre inne i bygget, både vegger, himling, søyler og dragere, noe Hernborg tror leietakerne vil like.

Curtainwall

Prosjektsjef Linda Løtvedt Aas i GC Rieber Eiendom sier at taket har sedumdekke, solcelleanlegg og insekthotell for humler og bier. Fasadene er i curtainwall, levert av Bolseth Glass. Noen steder er trekonstruksjonene synlige, blant annet i fronten av bygget og i trappehusene.

På gulvene er det Bolon belegg (vevd fiberforsterket ftalatfri vinyl) og noe parkett, over 40 millimeter trinnlydsdempende plater. Det er en kombinasjon av åpne himlinger, spilehimlinger av tre og systemhimlinger. Innvendig tømmerarbeid er utført av Innomhus.

Bygget har seks inn-/utganger og tre heissjakter. Det er sosiale soner i hver etasje.

Skipet er fullsprinklet og deler av trekonstruksjonen er behandlet med brannhemmende materialer. Solavskjerming skjer med utvendige screens. I kantinen er det persienner av tre. Fra bygget er det utsikt mot Puddefjorden, Løvstakken og Ulriken.

Instanes sier at uteområdene er viktige og at publikum skal ha en god opplevelse av utomhusområder.

– Skipet skal møte fjorden på en god måte. Det er lagt ned mye arbeid i å utvikle gode uteområder. Vi har sykkelstativ, trebenker, gate med granittstein og blomsterkasser utenfor bygget. Vi har jobbet mye med bruk av stein i ulike farger. Steinen som kjøpes inn er bearbeidet maskinelt for å unngå barnearbeid. Vi har regnbed der vannet går naturlig ned i grunnen og vi har engasjert en lysdesigner til utebelysningen, sier Instanes.

Batteripakke

Skipet er prosjektert og ført opp etter Tek17. Oppvarming skjer med radiatorer, basert på fjernvarme. Kjøling skjer via ventilasjon. Mange rom får egne kjøleenheter.

I byggets underetasje står en batteribank basert på gjenbrukte Nissan Leaf-batterier.

- Dette er blant de første av sitt slag i Norge og er støttet av Enova. Bygget vil hente energi fra batteriene i perioder med høy belastning på nettet (peak shaving) for deretter å lades igjen om natten. Videre kan batteriene lade solstrøm hvis solcellene produserer energi mer enn bygget bruker. I tillegg til å løse et avfallsproblem fra elbiler, så gjør batteriene nytte for seg i byggets energisystem, sier Asbjørn Stoveland, energirådgiver i Sweco.

Bygget har fire ventilasjonsanlegg som sørger for balansert ventilasjon og har hypereffektiv varmegjenvinning. Kjøling skjer via et frikjøleanlegg som henter vann på 100 meters dyp. Skipet er et passivhus i energiklasse A.


Flere prosjekter