Samling

Foto: Jøran LedalDCIM\100MEDIA\DJI_0044.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0050.JPGDe besøkende møtes av et stort åpent rom hvor trekonstruksjonen med all tydelighet vises frem. Foto: Jøran LedalBiblioteket går over to etasjer, og hovedinngangen leder også inn til dette området i bygget. Foto: Jøran LedalBiblioteket går over to etasjer, og hovedinngangen leder også inn til dette området i bygget. Foto: Jøran LedalFor å klare å kunne sette opp bygget og de ulike detaljene ned til en millimeters presisjon har bruk av ulike dataverktøyer vært avgjørende i arbeidet. Foto: Jøran LedalDCIM\100MEDIA\DJI_0065.JPGFoto: Jøran LedalFoto: Jøran LedalFoto: Jøran LedalFoto: Jøran LedalDCIM\100MEDIA\DJI_0095.JPGFoto: Jøran LedalFoto: Jøran LedalDCIM\100MEDIA\DJI_0046.JPGDCIM\100MEDIA\DJI_0072.JPGFoto: Jøran LedalFoto: Jøran LedalDCIM\100MEDIA\DJI_0058.JPGFoto: Jøran LedalDCIM\100MEDIA\DJI_0551.JPG

I Nord-Odal har kommunen nå realisert et nytt samlingspunkt for hele bygda, og den arkitektoniske perlen vil nok vekke oppsikt langt utover regionens grenser.

Fakta

Sted: Sand, Nord-Odal

Prosjekttype: Næringsbygg/boliger

Byggherre: Nord-Odal kommune

Prosjekteringsgruppeledelse, byggeledelse og SHA-koordinator: Prosjektråd Innlandet

Utbyggingskostnader: 166 millioner kroner eks. mva.

Bruttoareal: 2.950 kvadratmeter

Arkitekt: Helen & Hard arkitekter

Hovedentreprenør med koordineringsansvar: Ø.M. Fjeld

Rørentreprise: Gaustad Rør

Ventilasjonsentreprise: Bryn Byggklima

Elektroentreprise: Minel El-montasje Elverum

Heisentreprise: Kone

Rådgivere: RIB: Degree of Freedom l RIV: WSP Union Consult l RIE: Ing. Hallås Elverum l RIBr/RIAku: COWI l RIBFy: WSP Norge

Underentreprenører/leverandører: Massivtre/limtre: Aanesland Limtre l Montasje massivtre/limtre: Lignatec l Fasadekledning: Bare 3 l Glassfasader: Rasta Glass l Faste innredninger: Henriksen Snekkeri l Taktekking: Byggpartner l Grunn- og utomhusarbeider: Rolf Døli l Malerarbeider: Odal Maling og Vedlikehold l Gulvstøp: Solli Gulvstøp l Gulvsparkling og trinnlydgulv: Lydgulvsystemer l Armering: Romerike Armering l Stillas: Aas Stillasservice l Branntetting: Byggimpuls l Tømrer: ByggCompaniet l Innvendige vegger, himlinger: Byggmontasje Øst l Stålarbeider: EMV Construction l Dører og vinduer: VD Dør og Vindumontasje l Kjøkken: Studio Sigdal l Fuging: Øyan & Schie l Lås/beslag: Lås og Sikring l Flisarbeider: Akershus Murforretning l Innvendige glassvegger: Creo Nordic l Himlinger: Moelven Modus 

Navnet samling er selvsagt ikke tilfeldig valgt – med dette prosjektet ønsker kommunen å bygge opp aktivitet og interesse rundt et nytt samlingsted midt i sentrum av Sand i Nord-Odal. Med seg på laget har kommunen fått Odal Sparebank, som etter ferdigstillelse skal kjøpe ut sin del av bygget. Sammen skal de to aktørene fylle lokalene – i tillegg til at flere leiligheter står klare til å ta imot nye beboere.

Samling inneholder Nord-Odals nye bibliotek, møteroms-fasiliteter, hovedkontoret til Odal Sparebank samt ti leiligheter fordelt på to, tre- og fireroms leiligheter, med en størrelse fra 54 til 89 kvadratmeter. Alle har en parkeringsplass i kjeller. Prosjektet, som samlet er på 2.950 kvadratmeter, har en total kostnadsramme på cirka 166 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift.

Signaturbygg

Det har vært en viss diskusjon i Nord-Odal i forbindelse med at en såpass tung investering skal gjøres av kommunen, men når bygget nå står ferdig vil nok de aller fleste innbyggerne samles rundt det nye bygget og hva det tilfører området. Samling har kvaliteter til å kunne bli en attraksjon i seg selv. Bygget er på flere måter blitt et kunstverk, hvor arkitektfirmaet Helen & Hard har stått for utformingen. Ø.M. Fjeld har hatt hovedentreprisen for utbyggingen og koordineringsansvaret for de øvrige utførende i prosjektet. De øvrige entreprisene gikk til Gaustad Rør (rør), Bryn Byggklima (ventilasjon), Minel Elmontasje Elverum AS (elektro) og Kone (heis).

Onsdag 20. mai var det overlevering av Samling, og det er liten tvil om at kommunen er tilfreds med bygget de nå har fått realisert.

– Vi er meget godt fornøyd med bygget som står ferdig. Det har vært en lang prosess og en komplisert og på mange måter krevende utbygging, gitt kompleksiteten i prosjektet. Men vi har kommet i mål på en god måte, ikke minst takket være et tett og godt samarbeid med de involverte aktørene i prosjektet, sier en fornøyd Geir Vik, byggeleder i Nord-Odal kommune. Han har sammen med prosjektleder Ellisiv Hovig fulgt prosjektet tett fra start til slutt.

– Jeg er glad for at det vi valgte en løsning med byggherrestyrte delte entrepriser. Prosjektet er så spesielt at dette var en optimal løsning for å sikre en så god gjennomføring som mulig og et slikt sluttresultat, påpeker Vik.

Ellipseform

Valget av Helen & Hard sin løsning kom til etter en begrenset plan- og designkonkurranse. Det er ingen rette linjer eller vinkler i det ellipseformede bygget, som vil være med å prege sentrumsområdet. Hele konstruksjonen har en unik form, med et friluftsatrium som bringer mye lys inn i bygningskroppen fra midten. Det er utstrakt bruk av tre i hele konstruksjonen, som er oppført i massivtre og limtre med fasader dekket med glass og trespiler.

Bygget er på tre etasjer samt en kjeller som består av parkeringsanlegg, møteromsfasiliteter for kommunen og teknisk rom. Størstedelen av bygget inneholder kommunens nye bibliotek som også skal fungere som et samlingssted for innbyggerne. Biblioteket går over to etasjer, og hovedinngangen leder også inn til dette området i bygget.

De besøkende møtes av et stort åpent rom hvor trekonstruksjonen med all tydelighet vises frem.

I første etasje finnes det et velkomstområde, store områder for biblioteket samt områder for å kunne sette seg ned og lese, studere eller arbeide. Rommet inneholder også en stor trapp som binder første etasje og mesaninen i andre etasje sammen. I mesaninen er det også store områder for biblioteket, samt et eget ungdomsrom med blant annet en innebygget hule med lademuligheter. Banken har felles inngang med biblioteket og en åpen løsning mot inngangen i resepsjonsområde. Innenfor er det cellekontorer, et areal med åpen kontorløsning, møterom og et kjøkken. I tillegg er det felles toalett/garderobe og kantine med de ansatte i biblioteket. I underetasjen er det en egen sal for ulike arrangementer som konserter, møter, forestillinger og lignende. Det er også et møterom i tilknytning til salen som kan benyttes.

I de øvrige etasjene finner man de ti leilighetene, hvor halvparten nå er solgt. Dette er to, tre og fireroms leiligheter, alle med egne balkonger. Også i leilighetene er det gjennomgående bruk av tre. Leilighetene er spesielle og er forbundet utvendig med en korridor inn mot atriumet, som kan benyttes som felles uteareal.

– Komplisert utbygging

Det er Ø. M. Fjeld som har stått for byggingen av signaturbygget i en hovedentreprise med koordineringsansvar for de øvrige entreprisene i prosjektet. Utformingen av prosjektet, med sin ellipseform, kompliserte tekniske valg og ustrakte bruk av tre har gitt entreprenøren en utfordring hvor de har fått benyttet all sin erfaring.

– Det som ofte er standard på andre bygg, har vi blitt utfordret på her. Dette har dermed helt klart vært en komplisert utbygging, og uten tvil den mest avanserte utbyggingen jeg har vært borti, sier prosjektleder Jonas Nykänen i Ø.M. Fjeld. Sammen med Edward Aas, Daniel Granvoll og Jan Åke Dahl har han styrt utbyggingen i Nord-Odal – og de er ikke i tvil; dette har vært en både komplisert og spennende utbygging.

Startet byggearbeidene våren 2018

Vedtaket om å realisere bygget ble gjort i kommunestyret i 2016, og grunnarbeidet ble utført av Rolf Døli AS, før Ø.M. Fjeld tok til med sine arbeider etter påsken i 2018. Kjelleren er utført i plasstøpt betong, mens resten av bæresystem og prosjektet i hovedsak er utført med tre, gjennom bruk av massivtreelementer, limtre og laminerte finerskriver. Totalt er det benyttet 700 kubikkmeter tre i den bærende konstruksjonen, hvorav 2.200 kvadratmeter er synlig i det ferdige bygget.

– Det er mange spesielle elementer ved denne utbyggingen. For det første har selve bygningskroppen en utfordrende konstruksjon. Det er ingen rette linjer, og hele bygget er bygget i en ellipseform, noe som selvsagt gir en rekke utfordringer, utfordringer vi ikke har vært borti tidligere, sier Nykänen.

– Det åpne atriet i kjernen av bygget er også en spesiell konstruksjonsdetalj, legger Nykänen til.

Anleggsleder Daniel Granvoll peker på at i et firkantet eller helt rundt bygg kan du ofte mengde opp vinkler og avstander på elementer som går igjen, men det går altså ikke her.

– I stedet må hver søyle, bue eller vegg beregnes enkeltvis, sier Granvoll.

Både byggherren Nord-Odal kommune og Ø.M. Fjeld skryter av samarbeidet.

– Det var hele veien tett dialog med et felles mål om å komme i havn på en god måte og sammen finne løsninger på de mange utfordringene. Det fungerte, og vi ble ferdig til avtalt tid, sier Vik i Nord-Odal kommune.

Spesiell støpejobb

Arbeidet med kjelleren inneholdt i tillegg flere kompliserte forskalings- og støpejobber. Det ble totalt brukt rundt 1.000 kubikkmeter betong i kjelleren, som innehar hele sju ulike nivåer.

– Før forskalingen kunne monteres måtte vi ha inn en landmåler for å stikke ut formen – selve buen på bygget. Det hadde vi ikke klart med den nøyaktighet som kreves uten denne kompetansen. Dessuten måtte vi montere en systemforskaling med justerbare buevinkler, sier Aas.

Benyttet BIM

For å klare å kunne sette opp bygget og de ulike detaljene ned til en millimeters presisjon har bruk av ulike dataverktøyer vært avgjørende i arbeidet.

– Vi har brukt BIM og har benyttet den digitale modellen hele tiden. Jeg er usikker på om det i det hele tatt hadde vært mulig å sette opp et så spesielt bygg uten avansert datateknologi, sier Nykänen. Dette har også vært viktig med tanke på at de ulike trekonstruksjonene, i hovedsak produsert i utlandet, og man måtte da være sikre på at leveransene kom med korrekte mål slik at de passet inn på byggeplassen.

– Alle elementer har passet ned til minste detalj, påpeker Aas. De trekker blant annet frem arbeidet med himlingene i prosjektet som består av mer enn 5.000 unike komponenter som alle er frest ut av en stor CNC-maskin.

Fasaden består av vedlikeholdsfrie treløsninger og glass. Vinduene i seg selv er spesielle, og består av sekslags isolerglass, som totalt omfatter 900 kvadratmeter.

– Glasset ble montert som en ellipseformet ring med samme start- og sluttpunkt. Akkurat denne måten å montere glass på skal aldri ha skjedd i Norge tidligere, forteller Aas og Nykänen.

Oppvarming av bygget skjer gjennom vannbåren gulvvarme, der man henter energien fra ti brønner på 210 meter.

Stolte

Ø.M. Fjeld har lagt ned mye arbeid i dette prosjektet, som blir beskrevet som unikt av både byggherre og entreprenør.

– Folk har vært stolte over å ha vært med på denne utbyggingen, og mange har virkelig fått benyttet sin kompetanse i oppdraget. Arbeiderne har blitt inspirert, og resultatet er et flott prosjekt der detaljene virkelig kommer til syne, påpeker Nykänen.

Utbyggingen har vært sterkt internasjonalt representert, med blant annet prosjekterende med 14 ulike nasjonaliteter har deltatt i utbyggingen i Nord-Odal.

Konkurransevinner

Det var Arkitektfirmaet Helen & Hard som i 2016 ble er kåret til vinner av den begrensede plan- og designkonkurransen for prosjektet. Samling ble beskrevet av konkurransejuryen som det mest særpregede forslaget, med stor signalbyggeffekt, både eksteriørmessige og i interiør. Det er ikke gjort de store endringene fra vinnerutkastet ble presentert frem til bygget som nå står ferdig.

– Hele grunnkonseptet med utformingen av bygget med det sentrale gårdsrommet er beholdt. Det er gjort noen grep med organiseringen av rommene innvending samt noen konstruksjonsmessige justeringer. Blant annet har vi endret heis- og trappesjakter fra å være i betong til å bygges i tre, og vi har gitt den bærende rammen i bygget en vifteform rundt gårdsrommet, forteller arkitekt Reinhard Kropf i Helen & Hard. Han er meget godt fornøyd med resultatet.

– Det er blitt et veldig flott prosjekt, og entreprenørene og leverandørene har gjort en meget god jobb. Hele gjennomføringen av trearkitekturen er utført på et meget høyt nivå, hvor de mange detaljene virkelig kommer frem, sier Kropf.

– Det er et komplekst bygg med mange detaljer som krever stor nøyaktighet, legger Kropf til. Blant annet trekker han frem arbeidet som er gjort med bærekonstruksjonen i tre.

– Limtre og massivtreelementer er levert av Aanesland Limtre i samarbeid med Blumer Lehman i Sveits, som er blant de beste i verden på dette. Løsningen som er brukt er inspisert fra møbelindustrien, med stålkoblinger slik at man kan justere sammenføyingene i etterkant. Dette er ikke gjort i Norge tidligere, og gir perfekte overganger, utdyper Kropf.

Arkitekten håper også at dette bygget blir et viktig identitetsmerke for bygda.

– Det ligger sentralt i tettstedet og er med å gi området en egen identitet. Man kan bevege seg rundt bygget og se mange spennende observasjoner av konstruksjonen og arkitekturen.

Kropf understreker også at det har vært viktig å fokusere på bruken av tre i prosjektet.

– Nord-Odal er en trekommune. Det er derfor også fantastisk at en kommune viser omverden hva som er mulig å skape med tre, sier Kropf. 


Flere prosjekter