Trehusene på Løkenåsen, Spor X og Rakkestad kulturskole er nominert til prisen Årets Trebyggeri 2021.

Trehusene på Løkenåsen, Spor X og Rakkestad kulturskole er nominert til prisen Årets Trebyggeri 2021.

Her er de nominerte prosjektene til Årets Trebyggeri 2021

Treteknisk og TreFokus vil, i samarbeid med Byggeindustrien, dele ut prisen Årets Trebyggeri 2021 på Byggegallaen under Byggedagene 22. juni. Juryen har nå gått gjennom en rekke prosjekter som er ferdigstilt i 2021, og har plukket ut tre nominerte kandidater til prisen.

– Det var som vanlig en krevende jobb for juryen, og flere av de innmeldte prosjektene kunne ha vært verdige vinnere av prisen. Bredden i bruk av tre i byggeriet er stadig økende, og de tre kandidatene som er nominert, viser det, sier daglig leder Aasmund Bunkholt i TreFokus i en pressemelding.

De tre kandidatene som er nominert, er Trehusene på Løkenåsen, Rakkestad kulturskole og Spor X.

Trehusene på Løkenåsen
Trehusene på Løkenåsen


Trehusene på Løkenåsen

Juryen skriver blant annet dette om prosjektet:

«På Løkenåsen i Fetsund i Lillestrøm kommune har Boligpartner satt opp to boligblokker på fire etasjer med til sammen 34 leiligheter. Byggene er en hybridkonstruksjon av limtre og tradisjonelt bindingsverk med stort innslag av industrialisert bygging ved at Støren treindustri har levert elementer til tak, vegg og gulv til byggene, og det er brukt mye precut for å minimere avfall på byggeplass. Det er benyttet norsk tre i veldig stor grad, og gjennomgående bruk av Svanemerkede produkter. Det er også montert solceller på taket for bidrag til strøm til fellesarealer samt oppvarming av varmtvann for sameiet.»

Fakta:
Sted: Løkenåsen, Lillestrøm kommune
Prosjekttype: Boliger
Bruttoareal: 34 leiligheter på 37-116 (128,6) kvadratmeter
Byggherre: Boligpartner Prosjekt
Totalentreprenør: BoligPartner Prosjekt
Arkitekt: TAG Arkitekter
Rådgivere: RIBR: SWECO/Multiconsult l RIG: Løvlien Geogård 1 l RIB SWECO/Multiconsult l RIAKU SWECO

Rakkestad Kulturskole. Foto: Kyrre Sundal
Rakkestad Kulturskole. Foto: Kyrre Sundal


Rakkestad kulturskole

Juryen skriver blant annet dette om prosjektet:

«Rakkestad kommune har vedtatt at alle offentlige bygg skal utføres i trekonstruksjoner, og på den mest sentrale tomten i sentrum ved siden av dagens kultur- og rådhus er Rakkestad kulturskole bygget. Bygget er tilpasset eksisterende bygg i høyde og form, og skal sammen med eksisterende bygg danne et samlende kulturtorg i byen. Bygget er bygd i norsk tre fra innsiden til utsiden med massivtre fra Splitkon, treullisolasjon fra Hunton og kledning i malmfuru fra Eidskog Stangeskovene. Det er utviklet en egen profil for kledningen, og byggingen har medført kompetansebygging i både prosjekteringsgruppen og for den lokale entreprenøren som har stått for oppføringen av bygget.»

Fakta:
Sted: Rakkestad
Prosjekttype: kulturbygg
Byggherre: Rakkestad kommune
Bruttoareal: 774 kvadratmeter
Totalentreprenør: Bekkevold Entreprenør
Kontraktsum eks. mva.: 28 millioner kroner
Arkitekt: Oslo Tre / Fragment Arkitekter
LARK: Nils Skaarer
Rådgivere: RIBR: SWECO l RIE: WSP l RIG: Geoteknikk 1 l RIB: Norconsult l RIB trekonstruksjoner: Ny Struktur l RIV: Planteknikk l RIAKU: Rambøll Norge

SporX. Foto: Gustav Eriksson

SporX. Foto: Gustav Eriksson


Spor X

Juryen skriver blant annet dette om prosjektet:

«Spor X er et 10 etasjes kontorbygg av massivtre i Drammen med høyt ambisjonsnivå for bærekraft og innovasjon innen trebyggeri. Bygget har et konstruktivt bæresystem utelukkende utført i treverk fra bakkeplan og opp med en søyle- og bjelkekonstruksjon i limtre med gjennomgående søyler og doble dragere, og med avstivende massivtreskiver i fasade, dekker og trappe- og heiskjerner. Flere bygningsmessige detaljer, slik som trapper og tekniske innkassinger, er også utført i massivtre. Det er også utført branntesting av isolerte massivtreløsninger hos RISE for å dokumentere brannveggløsninger i bygget. Byggets arkitektoniske visjon har vært å synliggjøre mest mulig eksponert treverk interiørmessig, og at trevirke med sitt konstruktive system skal spille hovedrollen i arkitekturen. Det er derfor ikke benyttet nedsenkede himlinger. I stedet ligger tekniske installasjoner åpent, og føres gjennom utsparinger i trekonstruksjonen. Dette gjør at undersiden på massivtredekkene kan eksponeres, samtidig som det gir kontorplassene en høyere opplevd romhøyde. Det er direktemonterte treullitt-plater under massivtredekkene som ivaretar god romakustikk. Kombinasjonen av det eksponerte treverket og de tekniske føringene gir en spennende romlig kontrast mellom det tekniske og det naturlige.»

Fakta:
Sted: Drammen
Prosjekttype: Næringslokaler, og kontorer
BRA: 6.800 kvadratmeter
Byggherre: Vestaksen Eiendom
Totalentreprenør: Betonmast Buskerud-Vestfold
Kontraktsum eksklusive avgifter: 203 millioner kroner
Mål for miljøklassifisering: BREEAM-NOR Outstanding/ Energiklasse A
Arkitekt: DARK Arkitekter
IARK: Zinc
LARK: Siv. Ing. Stener Sørensen
Rådgivere: RIV: Bright l RIB: Degree of Freedom l ITB: EVR Norge l RIVA: Multiconsult l RIBR: Rambøll l Rådgiver BREEAM: Sweco Norge l RIM: Terraplan l RIE: Heiberg &Tveter

Juryen består av:

  • Birgitte Skjerve, MMW Arkitekter
  • Haakon Tronrud, Tronrud Eiendom
  • Audun Øvrum, Treteknisk
  • Arve Brekkhus, Byggeindustrien
  • Aasmund Bunkholt, TreFokus