Her er de nominerte til Årets Bygg og Årets Anlegg 2021

Juryen for kåringen til prisene Årets bygg og Årets Anlegg har nå gått gjennom flere hundre prosjekter og kommet frem til hvilke kandidater som er nominert til prisen for 2021.

Som vanlig har juryen nominert tre kandidater til prisen Årets Anlegg og fem kandidater til prisen Årets Bygg. Vinnerne bli kåret i forbindelse med Byggedagene 2022 på The Hub i Oslo 22. juni.

I kategorien anlegg er følgende tre prosjekter nominert:

Fv 714 Åstfjordkryssinga (Laksevegen)
Sted: Hitra og Orkland
Prosjekttype: Nybygging/oppgradering av fylkesvei
Veilengde Åstfjordkryssingen: 5,6 kilometer
Prosjektkostnad: 815 millioner kroner
Hovedentreprenør Åstfjordkryssingen: Metrostav/Bertelsen & Garpestad
Byggherre: Trøndelag fylkeskommune
Rådgivere: Konsulent bru: Norconsult l Øvrige arbeider: AFRY og Multiconsult
Les mer om prosjektet her

Romsdalsgondolen
Sted: Åndalsnes
Prosjekttype: Pendelbane og restaurantbygg
Byggherre: Romsdalsgondolen AS
Totalentreprenør: AF HSCO – HS Bygg/Christie & Opsahl
Arkitekt: Sporstøl Arkitekter (Jenssen & Skodvin i tidligere fase av prosjektet)
Prosjektleder for byggherre: XPRO
Areal: Restaurant ca. 600 kvadratmeter, fjordstasjon/ fjellstasjon: ca. 200 kvadratmeter
Prosjektkostnad: Ca. 300 millioner kroner eks. mva.
Rådgivende ingeniører: RIB: Nordplan, Force Technology, Norrøna, Splitkon lRIG: NGI l RIBr: Sweco l RIE: Kvalsund Ingeniører lRIV: Nordvest Miljø
Les mer om prosjektet her

Tolga kraftverk
Sted: Tolga i Østerdalen
Prosjekttype: Vannkraftverk
Byggherre: Opplandskraft DA (Hafslund eco (75 prosent) og Akershus energi (25 prosent))
Prosjektkostnad: 885 millioner kroner
Entreprenør: Skanska Norge
Entreprenør elektromekanisk utstyr: Andritz Hydro
Rådgiver: Norconsult
Les mer om prosjektet her

I kategorien bygg er følgende fem prosjekter nominert:

Tønsbergprosjektet, Somatikkbygget
Sted: Tønsberg
Prosjekttype: Somatikkbygg
Bruttoareal: 33.000 kvadratmeter
Byggherre: Sykehuset Vestfold HF
Prosjektledelse: Metier OEC
Totalentreprenør: Skanska
Kontraktssum eks. mva: 2 milliarder kroner (byggetrinn 1 og 2)
Arkitekt og rådgiver: CURA-gruppen (Link Arkitektur, Link Landskap, Bølgeblikk Arkitekter, Multiconsult, Erichsen & Horgen)
Tekniske entreprenører: Rørlegger: Assemblin l Elektro: Bravida lVentilasjon: Haaland Klima
Les mer om prosjektet her

Vannkunsten
Sted: Bjørvika i Oslo
Prosjekttype: Boligbebyggelse, p-kjeller og næring i 1. etasje
Bruttoareal: 31.196 kvadratmeter
Byggherre: Oslo S Utvikling
Prosjektledelse: Vedal Prosjekt
Prosjekteringsledelse: Norconsult
Totalentreprenør: AF Gruppen
Kontraktsum (opprinnelig) eks. mva.: cirka 739 millioner kroner
Arkitekt: Tegnestuen Vandkunsten
LARK: Grindaker
Hovedrådgiver - Prosjekteringsledelse, RIB, RIA, RIBfy, RIV, RIBr: Norconsult
Rådgivere: RIB: Dr.techn. Olav Olsen l RIBR: Fokus Rådgivning l RIE og RIV: AF Energi og Miljøteknikk l RIG og RIA utv: Multiconsult
Les mer om prosjektet her

Pressens Hus
Sted: Oslo
Prosjekttype: Rehab Næringsbygg
Bruttoareal: 3.738 kvadratmeter
Byggherre: Aspelin Ramm
Byggherrerepresentant: Aase Prosjekt/WSP
Totalentreprenør: HENT
Kontraktsum eks. mva.: 155 millioner kroner
ARK: Kima Arkitektur/Atelier Oslo
Rådgivere: Breeam-AP: Norconsult l RIE: Multiconsult l RIAKU: Brekke & Strand Akustikk l RIB, RIByFy, RIG: Rambøll l RIBr: Fokus Rådgivning l RIV: Engenius/Rambøll
Les mer om prosjektet her

Universitetsgata 2
Sted: Oslo
Prosjekttype: Kontorer og serveringssteder
BTA: 26.000 kvadratmeter
Byggherre: Entra
Prosjektledelse: SQM og Aase Prosjekt
SHA, KU og KP: RKK Rådgivning
Totalentreprenør: Skanska Norge
Kontraktsum eksklusive avgifter: 638 millioner kroner
Arkitekt: MAD Arkitekter
Interiørarkitekt: Krohnark
Rådgivere: RIB: Aas-Jacobsen l RIVA, RIV og RIByFy, RIAKU (bygningsakustikk og ekspert tilfluktsrom: Norconsult l RIE: Heiberg & Tveter, Luminator l RIBR: Fokus Rådgivning l RIAKU utvendig: Rieber Prosjekt l RIV: AJL l BIM: Skanska Teknikk
Les mer om prosjektet her

Munch
Sted: Oslo
Prosjekttype: Kulturbygg
Byggherre: Oslo kommune ved Oslobygg KF
Bestiller/fremtidig bruker: Munchmuseet ved Kulturetaten/Oslo kommune
Prosjektledelse: Advansia
Bruttoareal: 26.300 kvadratmeter
Kostnadsramme eks. mva.: 2,8 milliarder kroner
Arkitekt: estudio Herreros med LPO arkitekter som lokal arkitekt
Interiørarkitekter: Scenario Interiørarkitekter MNIL / Brandl Design og Arkitektur
Prosjekteringsteam: Multiconsult l COWI l Rambøll l Asplan Viak
Entreprenører: Grunnarbeider og råbygg: Veidekke Entreprenør / Geo Fundamentering & Bergboring l Fasader: Skandinaviska Glassystem l Innvendige og tekniske arbeider: HENT l Rulletrapper: Schindler
Totalteknisk entreprenør (elektro, rør, kjøl og ventilasjon): GK Norge
Les mer om prosjektet her

Mange prosjekter
Juryen har en stor oppgave og går totalt gjennom flere hundre prosjekter før man til slutt lander ned på de nominerte kandidatene.

Kari Sandberg har ledet juryens arbeid og har sittet i juryen for Årets Bygg og Årets Anlegg gjennom flere år. Hun ser flere positive trekk i prosjektene som er presentert de siste årene, og ikke minst i årets kåring.

– Det leveres prosjekter til gullstandard innenfor bygge- og anleggsnæringen i Norge nå. Det er et privilegium å få sitte i en jury med så mye kompetanse, og et privilegium og møte så mange dyktige, grundige og stolte personer fra prosjektene, sier Sandberg.

Hun peker på at det det blir tøffere for hvert år å nå igjennom det nåløyet det nå er å komme til finalen i Årets Bygg og Årets Anlegg.

– Prisen henger høyt. Det er en helhetspris hvor prosjektene skal ha dokumentert fremragende gjennomføring i henhold til en rekke sentrale punkter, blant annet fremdrift, HMS, miljø, kostnadskontroll og samarbeid i byggeprosessen, for å nevne noe. Det siste ser vi nok stadig mer tydelig. Det handler om kompetanse, men det handler igjen om folk, og når det er tillit og respekt for hverandres rolle og kompetanse, så viser det seg at det er en viktig faktor for å finne gode løsninger underveis, diskutere problemer og uenigheter på en konstruktiv måte – og tenke på det beste for prosjektet, leveranse, kunde og bruker, utdyper jurylederen.

I tillegg skal prosjektene som kommer til finalen fremstå som et forbildeprosjekt som viser gode eksempler på både byggeskikk og arkitektur.

– Miljøkriterier, ombruk og gjenbruk ser vi i flere prosjekter, og ikke minst innovasjon og utvikling. Det leveres så mye bra, så prisen er viktig på mange måter. Vi får vist frem næringen og hva den bidrar til å løse, hvordan vi bygger lokalsamfunn, boliger, skoler, veier og sykehjem. Og vi får ikke bygd noe hvis vi ikke har de gode hodene og hendene, gode lærlinger og fagarbeidere samt bedrifter som satser på kompetanse og er verdensledende i å bygge grønt og klimavennlig, sier Sandberg som understreker at det har vært krevende å velge finalister i år.

– Men det har vært veldig morsomt og lærerikt, med mange diskusjoner i juryen. Nå er det bare å vente i spenning på Byggedagene 22. juni og kåringen av de to vinnerne, sier Sandberg.

Juryen består av:
- Kari Sandberg (EBA) (juryleder)
- Per-Arne Horne (DiBK)
- Harald Martin Gjøvaag (Gottlieb Paludan Architechts)
- Tone Nakstad (Norsk forening for fjellsprengningsteknikk)
- Trine Dyrstad Pettersen (Byggevareindustriens Forening)
- Arve Brekkhus (Byggeindustrien)
- Lene Eikefjord (Byggenæringens Mediesenter)

Vinnerne av Årets Bygg og Årets Anlegg 2021 blir kåret på Byggedagene onsdag 22. juni.