Rakkestad kulturskole

Rakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, ByggeindustrienRakkestad kulturskole, 2.2.2022. 
Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien
Bekkevold

Bekkevold

Splitkonlogo

Splitkonlogo

PaulMessa

PaulMessa

MortenBråthen

MortenBråthen

VidarØstre

VidarØstre

Regnbuenmaler

Regnbuenmaler

Rakkestad kommune har lenge hatt et stort behov for en ny kulturskole. Da kommunestyret bestemte endelig plassering, var det samtidig et vedtak om at den nye kulturskolen skulle bygges med alle hovedelementer i massivtre. Kombinasjonen massivtre og kulturskole krevde omfattende prosjektering for alle tekniske fagområder, med tanke på de strenge kravene for lyd og akustikk som er gjeldende.

Fakta

Sted: Rakkestad

Prosjekttype: kulturbygg

Byggherre: Rakkestad kommune

Bruttoareal.: 774 kvadratmeter

Totalentreprenør: Bekkevold Entreprenør

Kontraktsum eks. mva.: 28 millioner kroner

Arkitekt: Oslo Tre / Fragment Arkitekter

LARK: Nils Skaarer

Rådgivere: RIBR: SWECO l RIE: WSP l RIG: Geoteknikk 1 l RIB: Norconsult l RIB trekonstruksjoner: Ny Struktur l RIV: Planteknikk l RIAKU: Rambøll Norge l

Underentreprenører og leverandører: Rør: Rørlegger`n Mysen l Heis: KONE l Elektro, automatikk og montering ventilasjon: Caverion l Grunnarbeider: Morten Bråthen l Taktekking: Paul Messa l Maler: Regnbuen Malemesterbedrift l Terrazzo: Respo l Levering massivtre: Splitkon l Kjøkken: AUBO l Utvendig panel og spiler: Stangeskovene l Glassfasade: H-Fasader Glassteam l Utomhusanlegg, beplanting og gangstier: Vidar
Østre l Isolasjon trefiber: Hunton l Dørautomatikk: Avarn Security Norge

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Den nye kulturskolen har et bruksareal på 704 kvadratmeter i to etasjer, med en kostnadsramme på 36,5 millioner kroner. Av rene kulturarealer finner vi en aktivitetssal med en speilvegg (den kalles dansesalen), en ensemblesal på 76 kvadratmeter, samt seks øvingsrom, lydrom, rom for visuell kunst og allrom med kjøkken.

En kjerne med trapp og heis, garderober, sjakter for tekniske føringer og -rom, binder de to etasjene sammen. i første etasje ligger også et felles allrom med kantine.

– Det var et stramt byggebudsjett, sier kreativ leder Jørgen Tycho i Oslotre som hadde det arkitektoniske ansvaret. – Det var mye som skulle inn, og vi jobbet mye med å få til et godt romprogram og effektive planløsninger, forteller han.

– Det har lenge vært kommunens målsetting å bygge en ny, moderne kulturskole. Flere alternative plasseringer ble vurdert og forelagt for politisk behandling. Et hovedforslag var blant annet å bygge om det eksisterende kulturhuset. Dette forslaget falt grunnet for høye kostnader, sier han.

Allerede i 2015 tok tidligere ordfører Ellen Solbrække, Ap i Rakkestad kommune, initiativ til en nasjonal kampanje, «Ordførere for tre». Kampanjens mål var å fremme tre som byggemateriale i offentlige bygg. Kommunestyret vedtok senere at alle kommunale nybygg skal vurderes bygget i tre. Årsaken er at tre er et miljøvennlig byggemateriale, binder CO2 og gir et godt inneklima.

Et kulturtorg

Tilbudskonkurransen for arkitekttjenester med å utforme et skisseprosjekt for den nye kulturskolen ble vunnet av Oslo Tre og Fragment Arkitekter. Jørgen Tycho forteller at kulturskolen ble tegnet for tre forskjellige lokasjoner, men at man til slutt valgte en svært sentral plass i Rakkestad.

– Hovedgrepet var å få til en plassdannelse rett ved siden av kommunehuset og kulturhuset. Et ønske var også å kunne bruke bygget på 17. mai, der barnetoget slutter. Bygget skal kunne inkludere plassen inn mot bygget – og omvendt, sier Tycho.

Ådalen forteller at det er knyttet mange krav til en kulturskole som i Rakkestad i hovedsak vil være en musikkskole.

– Ulike instrumenter som gir krav til akustikk og lydtetthet mellom øvecellene har vært utfordringer i prosjekterings- og byggefasen. Oslo Tre hadde prosjekteringsledelsen og satte sammen et kompetent rådgiverteam. Det ble brukt mye tid på detaljer og sammenheng mellom de ulike fagområdene, før byggeprosjektet var komplett og beskrivelse kunne utarbeides for en totalentreprisekonkurranse, sier han.

Akustikk

– Det er utfordrende å tegne en musikkskole. Det er ekstremt strenge akustiske krav, samtidig er tre et veldig lett materiale, bekrefter Tycho. – Det må løses på en annen måte enn med betong. Her blir det treteknologi opp mot akustiske premisser, så mye har gått på å få til romakustikken. Alle øvingsrommene har en skråvegg på 7 til 10 grader for å få til riktig klang, og alle akustiske materialer består av trefiber, forklarer Tycho.

For å minimere flanketransmisjon er øvecellene en boks-i boks konstruksjon, med splitt i dekker og vegger. Ingen av disse øvecellene berører hverandre direkte.

Etter flere dialogsamtaler valgte kommunen å gi den utlyste totalentreprisekontrakten til lokale Bekkevold Entreprenør. De har et par massivtreprosjekter på CV-en fra tidligere, men kontrakten på kulturhuset i Rakkestad er i kroner og øre den hittil største for Askimbedriften.

– Det var et godt detaljert forprosjekt, der vi så få utfordringer. Vi valgte Splitkon som totalleverandør på massivtreelementer og bæresystem; de er solide, og vi har samarbeidet godt med dem tidligere, sier daglig leder Jørn Bekkevold.

Fysisk oppstart med graving tok til i oktober / november 2020, der betongdekket for første etasje sto ferdig til jul samme år. Bekkevold begynte å montere massivtreelementene i slutten av januar 2021.

– Vi prøver i så stor grad som mulig å bruke lokale aktører. Folk vi kjenner og som vi samarbeider godt med. Det er en fordel å benytte lokale entreprenører, det gir arbeidsplasser og mye verdiskapning, sier Bekkevold.

Buet kledning

Fasadene er isolert med trefiber og er kledd med stående buet kledning av malmfuru, designet av arkitektene og spesialhøvlet og levert fra Stangeskovene.

– Bygget er et trebygg og skal derfor vise synlige eksponerte treflater både innvendig og utvendig. Det har vært grunnleggende for hele prosjektet fra arkitektenes design og beskrivelse til gjennomføringen av byggeprosjektet, sier Ådalen. Det eksponerte treverket er gjennomgående i bygget innvendig og utvendig.

Tycho understreker at kulturskolen er nøktern, men elegant. Og at den har gode rom å være i.

– Det er artig å få til et så bra prosjekt til en såpass lav kostnad. Det viser hva som er mulig, og hvilket potensial man har i trekonstruksjoner dersom man jobber med dem riktig fra start og tar de riktige valgene. Alt er også tegnet for å minimere svinn og dermed utnytte treets kapasitet til det ytterste. Det gjelder også tykkelse på dekker og vegger, alt er fintunet for å få til en så trimmet leveranse som mulig, avslutter Tycho.

– Samarbeidet med arkitektene, rådgiverteamet og entreprenørfirmaet har vært meget godt, konkluderer prosjektleder Ådalen.


Flere prosjekter