HENT ved prosjektleder Stian Lauvålien (fra venstre) og tilbudsansvarlig Sigve Hodneland, og prosjektleder Kristin Ekjord Vesterkjær i Statsbygg. Foto: Statsbygg

HENT vant kontrakt på NHH i Bergen

Statsbygg har inngått kontrakt med HENT som totalentreprenør med samspill i tidligfase for Norges Handelshøyskole i Bergen.

Kontrakten er ment for å sikre tidlig involvering av utførelseskompetanse, skriver Statsbygg i en pressemelding denne uken.

– Prosjektet er komplekst og utfordrende. Bygningsmassen har blant annet bevaringsverdige bygg og et stort vedlikeholdsetterslep. Elementer som høyskole i drift, atkomster og tomtens fallforhold gjør valg av riggløsninger og logistikk vesentlig. Forutsigbarhet i fremdriftsplanen og godt samarbeid blir viktig, sier byggherredirektør Synnøve Lyssand Sandberg i Statsbygg.

Samspillsfasen skal brukes til prosjektering og planlegging av utførelsesfasen. Eksisterende prosjekteringsgruppe, som består av Origo Arkitektgruppe med Sweco på tekniske fag, videreføres underlagt Statsbygg i denne fasen, heter det i pressemeldingen.

Denne fasen vil, ifølge Statsbygg, vare fram til neste sommer, da det vil bli inngått en vanlig totalentreprisekontrakt med fastpris basert på resultatet av prosessen. Prosjekteringsgruppen tiltransporteres da til totalentreprenøren.

Statsbygg skriver videre at de vil etterstrebe å videreføre det tette samarbeidet som er utviklet gjennom samspillsfasen.

Kontrakten gjelder rehabilitering av Handelshøyskolens opprinnelige bygningsmassen fra 1963. Denne består av 12.527 kvadratmeter fordelt på en høyblokk, flere lavblokker, en aula og et representasjonslokale. Bygningsmassen, som kalles Hovedbygget, ligger sentralt på campus og forbinder de to andre byggene fra henholdsvis 1995 og 2013. I forbindelse med rehabiliteringen skal Hovedbygget utvikles for å bli mer fremtidsrettet, fleksibelt, arealeffektivt og tilrettelagt for økt samhandling og varierte arbeids- og undervisningsmetoder. Prosjektet inkluderer også et helhetlig blikk på den totale bygningsmassen for å optimalisere denne, skriver Statsbygg i pressemeldingen.