Kristian Myhrer fra HENT og Eldar Brynjulfsen signerte kontrakten, og går nå i gang med forprosjektet til Lambertseterhjemmet.

HENT signerte Lambertseterhjemmet

130 sykehjemsplasser skal bygges på Lambertseter. Etter en god konkurranse var det HENT AS som sto igjen som vinneren. Nå er kontrakten signert og arbeidet med forprosjektet er i gang.

Kristian Myhrer fra HENT og Eldar Brynjulfsen signerte kontrakten, og går nå i gang med forprosjektet til Lambertseterhjemmet.Omsorgsbygg er i startfasen med forprosjektet for å rive det eksisterende bygget, og prosjektere og bygge et nytt sykehjem på Lambertseter. Dette er et ledd i den storstilte satsingen på nye og rehabiliterte sykehjemsplasser i hovedstaden.

- Vi har flere sykehjem under produksjon nå, og flere kommer de nærmeste årene. Målet til Omsorgsbygg er å bygge sykehjem og uteområder som er gode å være i og bruke for både beboere og ansatte, og vi skal gjøre det med minst mulig belastning for miljøet. Det er hyggelig at HENT trakk det lengste strået her. De har vist god forståelse av oppdraget, blant annet med fokus på at bygget skal oppleves som hjemlig, sier utbyggingsdirektør i Omsorgsbygg, Eldar Brynjulfsen i en pressemelding.

Lambertseterhjemmet ligger i Bydel Nordstrand, og det nye bygget skal etter planen få 130 sykehjemsplasser og et dagsenter. Et av hovedmålene til Omsorgsbygg er å bygge, drifte og forvalte miljøvennlige bygg med inneklima i verdensklasse. Med det som bakteppe skal Lambertseterhjemmet bygges med en utslippsfri byggeplass, med mål om å bli plusshus, samt miljøsertifiseres til minimum BREEAM-NOR Excellent.

- Vi takker for tilliten og er svært tilfreds med at Omsorgsbygg valgte HENT og våre samarbeidspartnere for dette spennende prosjektet, sier direktør kalkulasjon og innkjøp, Kristian Myhrer som signerte kontrakten på vegne av HENT. Vi ser frem til å komme i gang med forprosjektet, herunder en konstruktiv samhandling med alle øvrig involverte. Det blir ekstra spennende å være en sentral aktør i et prosjekt med så høye miljøambisjoner. Dette ser vi virkelig fram til.

Lambertseterhjemmet skal etter planen stå ferdig mot slutten av 2022.