Konsernsjef Jan K. Jahren i HENT (til venstre) og divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, signerte samarbeidsavtalen. Foto: HENT
Konsernsjef Jan K. Jahren i HENT (til venstre) og divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, signerte samarbeidsavtalen. Foto: HENT

HENT inngår samarbeidsavtale med Skatteetaten

Entreprenørselskapet HENT har inngått en avtale med Skatteetaten om informasjonsdeling og tettere oppfølging som en del av kampen mot arbeidslivskriminalitet.

Det skriver HENT i en pressemelding tirsdag.

– I HENT har vi hatt et klart fokus på å forebygge arbeidslivskriminalitet og jobbet med å styrke vårt seriøsitetsarbeid i en årrekke. Samarbeidet vi nå innleder med Skatteetaten, er enda et steg videre i vårt eget arbeid og et av flere forebyggingstiltak for byggebransjen som helhet, sier konsernsjef Jan K. Jahren i HENT.

Samarbeidet mellom HENT og Skatteetaten skal, ifølge pressemeldingen blant annet bidra til økt innsikt under entreprenørens prekvalifisering av underentreprenører.

– I dag benytter vi oss av blant annet Bisnode og StartBANK når vi kartlegger samarbeidspartnere og leverandører. Det er avgjørende for oss å ha tilgang til oppdaterte data for å gjøre gode analyser og fatte bærekraftige beslutninger i forbindelse med valg av blant annet underleverandører. En klar fordel med det samarbeidet vi nå inngår med Skatteetaten, er tilgangen til sanntidsdata. Dette gjør oss i enda bedre stand til å følge opp leverandører og bidra til å hindre at useriøse aktører får innpass i bransjen vår, sier May Helen Dahlstrø, konserndirektør for økonomi og IT i HENT.

Som en del av samarbeidet vil Skatteetaten bidra med informasjon som verifiserer at potensielle leverandører er registrert i riktige registre og at de overholder sine forpliktelser overfor norske skatte- og avgiftsmyndigheter.

Gjennom samarbeidet har Skatteetaten også mulighet til å følge opp utvalgte prosesser og gjennomføre byggeplasskontroller hos HENT. Skatteetaten vil også bidra med opplæring og kompetanseheving hos entreprenøren.

– HENT har initiert dette samarbeidet med Skatteetaten, og vi er glade for å endelig ha landet avtalen, sier Jahren.

– Som en av Norges største totalentreprenører har vi et spesielt ansvar, i kraft av vår størrelse, for å lede gjennom eksempel og aktivt bidra til at bransjen får bedre forhold. Dette er et felles ansvar og krever samarbeid på tvers av næringen. Samarbeidet med Skatteetaten er en viktig del av HENTs eget seriøsitetsarbeid så vel som bransjens, legger konsernsjefen til.

Divisjonsdirektør i Skatteetaten, Odd Woxholt, sier i pressemeldingen at denne typen samarbeid er helt nødvendig for at de lykkes med sitt arbeid for å hindre arbeidslivskriminalitet.

–Vi er avhengige av å få med oss aktørene i bransjen dersom vi skal lykkes med å begrense handlingsrommet til useriøse aktører. Sammen med flere av de største entreprenørene i markedet står vi enda sterkere når vi nå går sammen i kampen mot arbeidslivskriminalitet, sier Woxholt.