Byggingen av Bassengbygget er den største kontrakten i utviklingen av Norsk havteknologisenter. Ill. LINK arkitektur
Byggingen av Bassengbygget er den største kontrakten i utviklingen av Norsk havteknologisenter. Ill. LINK arkitektur

HENT med gigantoppdrag i Trondheim

Statsbygg har tildelt HENT en kontrakt på 1,6 milliarder for byggingen av det 300 meter lange Bassengbygget i Norsk havteknologisenter i Trondheim.

– Bassengbygget er en viktig del av anlegget som skal bidra til utvikling og omstilling av havnæringene nasjonalt og globalt. I bassengene skal NTNU og SINTEF teste og forske på faste og flytende konstruksjoner som vindturbiner, fiskemerder, soløyer og skip, og under forhold med både bølger, strøm og vind, heter det i en pressemelding fra Statsbygg.

Byggingen av Bassengbygget er den største kontrakten i utviklingen av Norsk havteknologisenter og er en totalentreprise med samhandling.

– Vi har vektlagt å få med oss en entreprenør som er god på samhandling og har erfaring fra komplekse byggeprosjekter, og ikke minst kan vise til det beste forholdet mellom pris og kvalitet, sier prosjektleder Simen Bakken i Statsbygg i meldingen.

– HENT skal samarbeide tett med leverandørene av alt utstyr i bassenglaboratoriene, som bølgesystemer, gulv-, tak- og vognsystemer. Gjennom samhandlingsfasen skal HENT og leverandørene komme frem til et omforent og kvalitetssikret grunnlag for gjennomføringen av byggeprosjektet, heter det videre i meldingen.

– Bassengbygget på Tyholt er på cirka 25.000 kvadratmeter og rundt 300 meter langt. Det er lange spenn og mye betong som skal på plass, i tillegg til det høyspesialiserte brukerutstyret. Samhandlingsfasen skal sikre at vi får et bygg som er tilpasset utstyret i bassenglaboratoriene og ikke omvendt, sier Bakken.

– Vi er svært stolte over å bli tildelt denne kontrakten. Anlegget blir verdensledende innen sitt felt og kontrakten representerer en viktig anerkjennelse for HENT. Det er ekstra spesielt å få være med på å bidra til byens utvikling på denne måten, for en totalentreprenør med sitt opphav fra- og hovedsete i Trondheim. Norsk havteknologisenter blir et viktig bygg for Norge og vi ser frem til å komme i gang med samhandlingen og skape et godt grunnlag for selve gjennomføringen, sier Jan K. Jahren, konsernsjef i HENT, i meldingen.

Noen av leverandørene som skal samarbeide tett med HENT i samhandlingsfasen er allerede valgt. Van Halteren Technologies fra Nederland og HR Wallingford fra England skal levere bølgemaskiner på Tyholt. De har spesialisert seg på bølgeteknologi og har hatt lignende leveranser til andre forskningssentre.

– Samtidig er det flere andre kontrakter på høyspesialisert utstyr som skal inngås i løpet av våren, som leverandører på strender, vogn-, tak- og gulvsystemer som er nødvendige for å teste ulike konstruksjoner, skriver Statsbygg.

Det nye havteknologisenteret i Trondheim skal bidra til konkurransedyktige norske havnæringer og ikke minst være et viktig bidrag til grønn omstilling. Etter planen skal Bassengbygget stå ferdig i 2027.

Arbeidsplass- og undervisningslokalene til NTNU og SINTEF er allerede under bygging og skal være innflyttingsklart i 2024. Siste delprosjekt i anlegget er byggingen av studentlaboratoriene, som etter planen skal stå ferdig i 2028.

Gjennom Fjordlab, som også er en viktig del av senteret, vil Norsk havteknologisenter også få fasiliteter utenfor Ålesund, Hitra/Frøya og i Trondheimsfjorden.