Fra venstre: Bård Kjønsberg(Prosjektleder Alvdal Kommune), Kjetil Sandvoll(Anleggsleder HENT), Erling Staalberg(Rådmann), Johnny Hagen(Ordfører), Jørgen Larsen(Tilbudsleder HENT), Jan Ivar Brustad(Prosjektleder HENT), Kirsti Toresen(Kalkulatør HENT).

HENT bygger Alvdal barneskole

HENT har inngått kontrakt med Alvdal kommune for oppføring av Alvdal barneskole med kulturdel og flerbrukshall.

Kontrakten har en verdi på 157,5 millioner kroner inkl mva.

Prosjektet vil bestå av 3.100 kvadratmeter skole, 450 kvadratmeter kulturdel og 2.300 kvadratmeter flerbrukshall, samt en stor utomhus med idrettsbaner og friareal.

Kontrakten ble signert den 14. november og vil gjennomføres som en generalentreprise. De prosjekterende er Eggen Arkitekter, Løvetanna Landskap og Sweco. Byggeledelse vil gjennomføres av Norconsult avd Os.

1. desember ble det gjennomført oppstartsmøte mellom deltakerne i prosjektet og alle ser frem til gjennomføring av prosjektet.

Oppstart gravearbeider vil være ved årsskifte 2016/2017, og prosjektet skal overleveres 1. september 2018.