Heidi Wolden (t.v.) er ny ansatt som ny konsernsjef i Kruse Smith. Her sammen med styreleder Sissel Leire. Foto. Anders Martinsen

Heidi Wolden ny konsernsjef i Kruse Smith

Heidi Wolden (47) er ansatt som ny konsernsjef i det familieeide Kruse Smith-konsernet. Wolden kommer fra stillingen som Vice President Finans i Statoil. 

- Vi identifiserte og intervjuet flere sterke kandidater til denne stillingen, og har vært gjennom en grundig og omfattende prosess. Derfor er jeg trygg på at Heidi er den beste kandidaten Kruse Smith kunne finne, sier styreleder Sissel Leire.

Wolden har de siste to årene vært styremedlem i Kruse Smith.

- Jeg har arbeidet det meste av mitt yrkesliv i Statoil, og det er klart at overgangen fra olje og gass til entreprenørvirksomhet og eiendomsutvikling kan virke stor. Samtidig er det mange likheter knyttet til behovet for fornyelse og utvikling, og jeg tror jeg kan tilføre Kruse Smith viktig kompetanse når en kurs skal stakes ut for de neste årene, sier Wolden.

Når hun tiltrer blir Wolden den første kvinnelige toppsjefen blant de store aktørene i entreprenørbransjen. Sissel Leire, som overtok som styreleder etter sin far Tomas for kort tid siden, synes det er positivt at den nye konsernsjefen er kvinne.

- Denne bransjen er så krevende at man må velge den beste kandidaten, uavhengig av kjønn. Noe annet ville være både uklokt og en fornærmelse mot den som blir valgt. Samtidig er jeg tilfreds med at konklusjonen ble at den beste kandidaten er en kvinne. Det er i seg selv en fornyelse i en bransje der behovet for endring er påtrengende hver eneste dag, sier Leire.

Kommersiell teft, god forretningsforståelse og høyt utviklet evne til strategisk tenking var prioriterte områder i profilanalysen som lå til grunn for rekrutteringen.

- Heidi scoret høyt på alle disse områdene. I tillegg har jeg vært opptatt av å finne en person som forstår både utfordringene og potensialet som kan ligge i å lede en familieeid bedrift med en aktiv og engasjert styreleder. Også her er jeg trygg på at Heidi har det rette grunnlaget, sier Leire.

Wolden er utdannet ved Handelshøyskolen i Nord-Norge, samt Executive MBA fra Norges Handelshøyskole. Hun har videreutdannelse fra University of Berkely i California og London Business School.

- Når hun tiltrer som konsernsjef i Kruse Smith, har hun mer enn 20 år bak seg i ulike stillinger i Statoil. Hun har bekledd en rekke lederroller langs store deler av verdikjeden innen olje og gass, primært innen strategiutvikling, forretningsutvikling og økonomistyring. Wolden har erfaring både fra internasjonal og norsk virksomhet, heter det i en pressemelding.

- Jeg ser frem til å få lede en virksomhet som jeg allerede kjenner fra styrearbeid. Gjennom mitt styreverv har jeg erfart at Kruse Smith har en sterkt utviklet etikk og kultur, og er et selskap hvor det jobber dyktige og dedikerte medarbeidere. Samtidig stiller omverden stadig sterkere krav til fornyelse og forbedringer, og jeg ser frem til å drive selskapet fremover i samarbeid med både eiere og ansatte, legger Wolden til.

Hun overtar etter Jan Hestås, som har vært konsernsjef de siste elleve årene. Hestås skal fortsette å bidra med sin kunnskap og kompetanse i konsernet, men i andre posisjoner.

- Jan har vært en meget viktig person og en god leder for Kruse Smith i en periode med omfattende vekst og utvikling. Når skiftet nå finner sted, har jeg også behov for å uttrykke stor takknemlighet til Jan for den jobben han har gjort, avslutter Sissel Leire. 

Wolden begynner i den nye stillingen 1. juni 2017.