Ill. Eve Images Berlin

Kruse Smith styrker posisjonen på Østlandet

Kruse Smith har på kort tid signert kontrakter for over 300 millioner i Oslo-området. Siste kontraktsinngåelsen var med Solon Eiendom og omfatter bygging av 18 eksklusive leiligheter på Bygdøy.

Bygdøynesveien er det andre prosjektet Kruse Smith signerer med Solon Eiendom. Det første er et leilighetsbygg, Sæter terrasse, som nå er i ferd med å ferdigstilles på Nordstrand i Oslo.

- Solon Eiendom er en solid og kompetent byggherre og vi er fornøyd med at vi enda en gang ble foretrukket som entreprenør. Prosjektet på Bygdøy er utviklet i sammen med utbygger, stiller store krav til faglig utførelse og vi vil dra veksel på den bredden av kompetanse og erfaring som sitter i Kruse Smith, sier Odd-Egil Djøseland, regiondirektør for Kruse Smith på Østlandet.

Kontraktsummen på Bygdøynesveien 15 er på cirka 235 millioner kroner (inkl. mva.). Det skal bygges 18 leiligheter med eksklusiv standard. Prosjektet består av to lave bygg med ni leiligheter i hver bygning. Det bygges underliggende parkeringsanlegg med boder og to parkeringsplasser til hver leilighet pluss gjesteparkering. Leilighetene er fra 118 til 270 kvadratmeter og har egne privatiserte inngangsparti, samt heis direkte til leiligheten. Byggetid er satt til cirka 22 måneder og planlagt byggestart er 1. april.

Norwegian Outlet
Rett etter nyttårsrakettene var avfyrt startet arbeidet med en relativt omfattende utvidelse av Norwegian Outlet i Vestby i Akershus. Prosjektet skal ferdigstilt innen 1. juli 2017 og bygging skal pågå mens eksisterende butikker skal være drift. Kontraktsum er cirka 70 millioner kroner (inkl mva.).

Flere prosjekter
Kruse Smith Eiendom Øst er også en stor og viktig byggherre for Kruse Smith Entreprenør på Østlandet. I følge Djøseland har eiendomsselskapet flere spennende prosjekter på gang, både i Oslo og Akershus.

- Når vi i tillegg opplever å bli prekvalifisert på et økende antall offentlige byggeprosjekt, har vi grunn til å se optimistisk på tiden fremover, sier Djøseland. 

Foto: Kruse Smith