Arkivfoto: Trond Joelson

Arkivfoto: Trond Joelson

Har tre konkrete innspill til nye lokalpolitikere

EBA-sjef Heikki Eidsvoll Holmås har tre konkrete innspill til de nye plattformene som nå skal på plass rundt om i landet.

Han viser til at kommuner og fylkeskommuner landet rundt har en avgjørende rolle i å sikre gode, lokale rammebetingelser for entreprenørene.

– Nå må aktiviteten opp i markedene for å sikre verdiskapning og sysselsetting lokalt og regionalt. Men kommuner og fylkeskommuner er også viktige tilretteleggere og innkjøpere av bygg- og anleggsløsninger som møter fremtidens behov. Hva som gjøres i neste fireårsperiode vil være helt avgjørende for å nå klimamålene, og her kan landets entreprenører levere løsninger som virker. EBA oppfordrer alle kommuner og fylker til å lytte godt til entreprenørene lokalt når politikken nå skal utformes for de neste fire årene, sier Holmås i en pressemelding.

Heikki Eidsvoll Holmås
Heikki Eidsvoll Holmås

Han har tre konkrete innspill til de nye plattformene som nå skal på plass.

– Sett i gang planlagte samfunnsnyttige byggprosjekter i kommunene. Det er ledig kapasitet i byggenæringen. Særlig viktig vil det være med energieffektivisering og ny energiproduksjon på eksisterende kommunale bygg. Etabler tydelige mål som forplikter kommunene til å bidra til tilstrekkelig boligforsyning, gjennom at kommunen hvert år skal regulere nok tomter til å ligge over det beregnede boligbehovet. Sørg for at alle offentlige anskaffelser av bygg og anlegg er i tråd med regjeringens mål om å kutte 55 prosent av norske klimagassutslipp mot 2030 og bygg med passivhus- eller plusshus-standard når det bygges nytt. Tiden for å bygge sløsebygg må nå være over, utdyper Holmås.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.