Nye Ulriken tunnel er ferdig boret og sprengt. Nå har ny entreprenør tatt over og gjennomfører jernbanetekniske installasjoner. Foto: Sverre HjørnevikProsjektsjef Torbjørn Tveit Bakketun er stolt over prosjektet som nå er overlevert til Bane NOR. Foto: Sverre HjørnevikHer ser vi et av de ni tekniske byggene som er oppført i plasstøpt betong i en av 16 tverrpassasjer som er sprengt ut mellom ny og eksisterende tunnel. Foto: Sverre HjørnevikHer ser vi Kåre Bjørn Solhaug fra Bane NOR i ivrig diskusjon med Torbjørn Tveit Bakketun fra JV Skanska Strabag. Etter hvert ble logistikken så utfordrende at sykkel ble det mest brukte fremkomstmiddelet, både for fagarbeidere til å komme seg til arbeidsstedet, og for arbeidsledelse og inspeksjoner. Foto: Sverre HjørnevikTorbjørn Tveit Bakketun er prosjektsjef for TBM-prosjektet i Ulriken. Her står han foran borhodet til Ulrikke under monteringsarbeidet høsten 2015. Foto: Sverre HjørnevikSlik så tunnelen ut rett etter at Ulrikke hadde gnagd seg gjennom fjellet. Glatte fine vegger med de fineste malerier i granitt og gneis. På gulvet er det jernbaneskinner til transportvognen og i taket henger transportbåndet som frakter massene ut og ventilasjonsduken i midten. Foto: Sverre HjørnevikUnder boringen måtte Ulrikke ha jevnlige vedlikeholdsstopper. Her ble TBM-maskinen trukket tilbake et par meter for grundigere vedlikehold. Slik så det ut der borhodet med 62 kutter-disker møtte hardt og kompakt norsk grunnfjell. Foto: Sverre Hjørnevik

Har overlevert Nye Ulriken

Nye Ulriken tunnel er ferdig boret og sprengt og arbeidsfellesskapet Skanska Strabag har overlevert prosjektet til Bane NOR.

– Det har vært fem fantastiske år med en helt utrolig team-innsats for å gjennomføre dette prosjektet. Det har vært tøffe forhold og vi har hatt våre utfordringer med særdeles krevende fjellforhold, og ikke minst utfordrende logistikk, forteller prosjektsjef for Skanska Strabag, Torbjørn Tveit Bakketun.

Nye Ulriken tunnel er den første jernbanetunnelen som er bygget med TBM-teknologi i Norge. Kontrakten mellom arbeidsfellesskapet Skanska Strabag og BaneNOR er på cirka 1,3 milliarder kroner og ble signert i mai 2014. Umiddelbart etter signering startet byggingen av TBM-maskinen Ulrikke i Tyskland. Rett før jul i 2015 stod den 155 meter lange maskinen ferdig montert i Arna og startet på ferden gjennom byfjellet Ulriken. Etter at Ulrikke hadde gnaget seg gjennom 6.900 meter med fjell hadde hun gjennomboring i Fløen i august 2017. I litt over to år har Skanska Strabag drevet etterarbeid og klargjort tunnelen som nå i sommer ble overlevert til Bane NOR. Nå tar nye entreprenører over tunnelen og utfører jernbanetekniske installasjoner før trafikken settes på i begynnelsen av 2021.

Krevende prosjekt
Nylig le det kjent at JV Skanska-Strabag Ulriken har saksøkt Bane NOR for flere hundre millioner kroner i forbindelse med TBM-jobben i Ulriken. Tvisten om tilleggsvederlag er berammet til behandling i Bergen tingrett tidlig i desember – men begge parter ønsker å nå frem til et forlik i forhandlinger.

Selv om Ulrikke var både stor og kraftig med sine 1.800 tonn ble det et tøft møte med norsk grunnfjell.

– Den største utfordringen i prosjektet var at fjellet var meget krevende. En betydelig større andel av bergmassen hadde en vesentlig lavere grad av oppsprekking enn forventet, noe som påvirket TBM-fremdriften dramatisk. Det maskinen gjør er nemlig å utnytte sprekkene i fjellet til å knuse og kutte av biter, men vi kom oss gjennom selv om vi måtte bruke vesentlig mer ressurser enn forutsatt, forteller Bakketun i en melding fra Skanska. I sluttføringsfasen var det logistikken med den lange smale tunnelen som var mest krevende.

– Det var opptil to kilometer mellom hver snuplass inne i tunnelen, så når vi skulle støpe en sammenhengende betongplaten gjennom hele tunnelen som krevde 17.000 kubikkmeter med betong, så måtte betongbilene totalt rygge en strekning på 1.500 kilometer, og det sier vel litt om hvor kompleks logistikken har vært, forteller Bakketun.

Internasjonal oppmerksomhet
Det spesielle prosjektet har høstet oppmerksomhet internasjonalt. Det er tross alt ikke hverdagskost at det bygges så store TBM-tunneler, og attpåtil direkte ved siden av Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsporete jernbanestrekning i full drift. I tillegg til at en rekke internasjonale fagtidsskrifter har besøkt tunnelanlegget, er prosjektet en av finalistene som project of the Year i ITA tunneling Awards i kategorien 50-500 Million Euro. I tillegg er prosjektet også nominert i to kategorier for NCE Tunneling festival i London i år; Tunneling team of the year og Tunneling project of the year i kategorien 50-500 millioner dollar.

– Vi er stolt over disse nominasjonene og det skal bli spennende å se hvordan vi gjør det når avgjørelsene faller henholdsvis i november og desember, sier Bakketun.

Et viktig samferdselsprosjekt
Prosjektet Nye Ulriken tunnel er en del av den store jernbaneutbyggingen dobbeltspor Arna-Bergen, og selv om JV Skanska Strabag er ferdig med sin del av prosjektet så går ikke de første togene gjennom tunnelen før i 2021. Først i 2024 når den eksisterende tunnelen er ferdig rehabilitert vil dobbeltsporet åpne.

– I dette prosjektet har vi virkelig levert i henhold til vår visjon om å bygge for et bedre samfunn. Vi har fått være med å innføre TBM-teknologien i norsk jernbane og vi har ikke minst overlevert et prosjekt som vil spille en svært viktig rolle i utviklingen av jernbanen i Bergen og på Vestlandet, forteller konserndirektør for Skanska Anlegg Steinar Myhre.

Tunnelen er bygget parallelt med den eksisterende tunnelen mellom Arna og Fløen i Bergen. Tunnelen er totalt 7,7 kilometer lang. Cirka 6,9 kilometer ble drevet med tunnelboremaskin og de siste 800 meterene nærmest Arna ble drevet med konvensjonell boring på grunn av store og varierende tverrsnitt. I tillegg til selve tunnelen innbefattet kontrakten også arbeider i dagsonen, blant annet forlengelse av en kulvert, nye jernbanebroer i Fløen samt portaler.