Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid
Illustrasjonsfoto: Ådne Homleid

Har lansert ny versjon av verktøy for kalkulasjon av tunnelbyggetid

I fjor lanserte en sammensatt arbeidsgruppe et verktøy som skulle redusere og fjerne konflikter rundt byggetid på tunnel. Nå er en ny versjon av verktøyet lansert.

Det var Statens vegvesen sammen med EBA som i sin tid tok initiativ og igangsatte prosjektet kalt "Tunnelbyggetid". Hensikten med prosjektet er at bransjen sammen skulle lage et omforent grunnlag for å forstå og kalkulere byggetid.

Arbeidsgruppen i prosjektet består av deltakere fra EBA, NTNU, Statens vegvesen, Bane Nor, Nye Veier, Fornebubanen, Vestland Fylkeskommune, Veidekke, NCC, Skanska, LNS, Implenia, AF Gruppen, Hæhre, COWI og Multiconsult. Nå har de lansert en ny versjon av verktøyet.

– Prosjektgruppen er svært fornøyd med at byggetidsmodellen versjon 2.0 er på plass. Nå har vi et verktøy som håndterer mengdebasert og sikringsklassebasert oppgjørsform for stabilitetssikring. Vi var med fra starten i 2018 og vil berømme det gode og konstruktive samarbeidet vi har hatt i hele prosessen. Det har vært et grundig arbeid der vi har utnyttet den samlede kompetansen for hele bransjen, sier Stein Håvard Bjøru i Veidekke, som har vært med i prosjektgruppen fra start, via en pressemelding.

John Lau i Multiconsult (fra venstre), Jørgen Stenerud I Bane NOR, Amund Bruland i NTNU, Ruth Gunlaug Haug i COWI, Gina Marie Qvale i EBA, Stein Bjøru i Veidekke og Jarl Åge Hauan i Statens vegvesen. Foto: EBA

John Lau i Multiconsult (fra venstre), Jørgen Stenerud I Bane NOR, Amund Bruland i NTNU, Ruth Gunlaug Haug i COWI, Gina Marie Qvale i EBA, Stein Bjøru i Veidekke og Jarl Åge Hauan i Statens vegvesen. Foto: EBA

Han peker på at åpenheten og takhøyden i gruppen har vært stor.

– Vi vil spesielt berømme Statens vegvesen som har vært en sterk pådriver for å få dette til.

Arbeidsgruppen startet arbeidet i 2018, og det har nok tatt noe lengre tid enn planlagt. Vi mener likevel at det er anvendt tid for bransjen. Unngår bransjen en stor tvistesak, der uenighet om byggetid oppstår, har vi lykkes, sier Bjøru.

Prosjektgruppen mener også en omforent modell som grunnlag for å beregne byggetid, har bidratt til en reduksjon av konfliktnivået på tunnelkontrakter.

– Prosjektgruppen har benyttet byggetidsmodellen for å vurdere byggetid på alle tilbudsprosjekter siden 2021. Vi er også positive til kontrakter der byggetidsberegningen er en del av konkurransegrunnlaget. Dette gir forutsigbarhet, og gjør oss i stand til å vurdere risiko på en bedre måte, legger Bjøru til.

Gina Marie Qvale skal presentere arbeidet på Tunneldagene på Værnes onsdag denne uken.

– Hele prosjektgruppen er enige om at prosessen med å utviklingen av «Tunnelbyggetid» har vært preget av åpenhet, gjensidig respekt og forståelse. Det danner grunnlag for godt samarbeid. Den relativt store prosjektgruppen har ført til at tunnelbyggetid er basert på det som bransjen som helhet kan i dag, sier Qvale.

– Resultater fra modellen skal være del av kontraktsgrunnlaget i tunnelprosjekter, noe som krever transparens i kapasiteter og beregningsmodeller, tydelige og omforente forutsetninger, samt muligheter for å tilpasse beregningene til det enkelte prosjekt. Til sammen fører disse kravene til at versjon 2.0, som kan håndtere sikringsklasser og andre måleregler enn mengdebasert beregning i henhold til Vegvesenets håndbok R761, ble betydelig mer komplisert å utvikle og teste. Men nå er versjon 2.0 klar og kan anvendes på de aller fleste tunnelprosjektene hos alle byggherrene for norske samferdselstunneler, utdyper Amund Bruland fra NTNU.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.