Statens vegvesen er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området. Foto: Statens vegvesen.
Statens vegvesen er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området. Foto: Statens vegvesen.

Har funnet plastklips på strand – kan stamme fra sprengning ved Rogfast-prosjektet

Statens vegvesen er blitt gjort oppmerksomme på at det er funnet plastklips på en strand i Haugesund-området. Statens vegvesen skal nå kartlegge om disse kommer fra utfyllingsområdene til Rogfast.

Det opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

Ved Rogfast-prosjektet benyttes det elektroniske tennere under sprengning av salver. Når ledningene kobles sammen på tunnelveggen blir disse koblet ved hjelp av koblingsklips laget av plast. Under testfylling av masser i sjø ble det funnet og samlet opp små mengder med rester av koblingsklips, opplyser Statens vegvesen i en pressemelding.

– I forbindelse med søknadsprosessen til Statsforvalter for å få godkjent utfyllingstillatelsene, gjennomførte vi en test for å se om noe av plasten som blir brukt under sprengning fløt opp til havoverflaten. Testen viste at det å bruke tunnelmassene til å etablere nye landområder ikke ville føre til store mengder med plastforurensing, som det kunne blitt med å bruke tradisjonelle pyrotekniske tennere, sier prosjektsjef Oddvar Kaarmo i Statens vegvesen.

– Det at det nå har blitt funnet koblingsklips på land ser vi alvorlig på. Og vi har nå iverksatt en kartlegging og rydding rundt alle utfyllingsområdene, for å undersøke om testen var representativ for utfyllingene som nå er i gang i stort omfang. Vi vil under kartleggingen rydde det vi finner og etter det foreta de tiltak som er nødvendige for å samle opp plastrester og klipsene fortløpende, fortsetter Kaarmo.

Han legger til at Statsforvalter er varslet.

– Vi ber alle som ferdes langs strender og viker i nærheten av utfyllingsområdene ta kontakt med Statens vegvesen på epost om det blir funnet plastklips, sier Kaarmo.

Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunnel. Det skal sprenges ut 26,7 kilometer med toløpstunnel, og det genererer cirka ni millioner kubikk steinmasse. Massene skal brukes til å lage totalt cirka 250 mål med nye landområder. Utbyggingsområdene ligger på Mekjarvik, Kvitsøy, Karmsundet og Førresvik, og det er andre nye områder som er under regulering, opplyser Statens vegvesen.