E39 Rogfast blir med sine 27 kilometer verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Prosjektet har et kostnadsanslag på 25,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 8,1 milliarder kroner i NTP-perioden. Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult.

 E39 Rogfast blir med sine 27 kilometer verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel. Prosjektet har et kostnadsanslag på 25,5 milliarder kroner. Det er lagt til grunn et statlig bidrag på 8,1 milliarder kroner i NTP-perioden. Illustrasjon: Statens vegvesen/Norconsult.

Disse tre kjemper om siste store Rogfast-kontrakt - en avvist

Tre leverandører er prekvalifisert til å konkurrere om å bygge den siste store E39 Rogfast-kontrakten (E02 Kvitsøy), men Acciona ble avvist.

– Vi har tre godt kvalifiserte leverandører blant de fire som søkte om å bli prekvalifisert, sier prosjektleder Sveinung Brude i Statens vegvesen i en pressemelding. 

Der opplyser byggherren også at Acciona Construcción S.A. er avvist med begrunnelse i at de ikke oppfyller kvalifiseringskravet gitt i konkurransegrunnlaget, og de blir ikke invitert med i den videre prosessen.

Disse tre er prekvalifisert:

  • JV Implenia Norge AS/ Stangeland Maskin, som har Rogfast-kontrakten fra Mekjarvik utenfor Stavanger.
  • NCC Norge AS, som hadde den første kontrakten på Arsvågen i 2018-2019. Risa AS og LNS er med som underentreprenører.
  • Skanska Norge AS, som har Rogfast-kontrakten, fra Bokn kommune mot Kvitsøy.

Arbeidet med å bygge verdens lengste og dypeste undersjøiske veitunnel er godt i gang fra Bokn i nord til Randaberg i sør. Som de andre to store kontraktene er også denne kontrakten en utførelsesentreprise, med prekvalifisering og forhandling, skriver Vegvesenet.

Entreprise E02 er en toløpstunnel med et tverrsnitt på 10,5 meter mot sør og nord fra Kvitsøy. Lengden er cirka 8,8 km med full innredning, tekniske bygg, pumpestasjoner og andre installasjoner. Entreprisen omfatter også to ventilasjons sjakter og planfritt kryss i tunnelen med ramper og rundkjøringer. Det skal også bygges 1,6 kilometer veg i dagen, to broer og en stor fylling i sjø som skal bli til næringsareal.

Arbeidet omfatter også fullføring av innredning av Kvitsøytunnelen på 3,5 km som nå blir bygd av entreprisen som pågår på Kvitsøy.

E02 kontrakten fra Kvitsøy skal møte E03 kontrakten som bygges fra sør i Randaberg kommune utenfor Stavanger og skal møte E04 kontrakten som bygges fra nord i Bokn kommune.

Fristen for første tilbud er 20. desember 2023, og deretter blir det forhandlingsmøter før entreprenørene skal levere siste tilbud innen 8. mars 2024. Går alt etter planen blir det kontraktsignering i april 2024.

Rogfast er en del av fergefri E39 og estimert åpningsår er 2033.