Regjeringskvartalet. Y-blokken med sandblåst kunstverk basert på tegninger av Picasso på endeveggen. Foto: Berit Roald / Scanpix

Har brukt 7.895 millioner kroner på Regjeringskvartalet hittil

Tall NRK har hentet inn fra Statsbygg viser at det er brukt nesten åtte milliarder kroner på arbeid i Regjeringskvartalet siden 22. juli 2011.

NRK har tatt for seg alle kostnadene Statsbygg har hatt siden terrorangrepet, og summen har allerede vokst seg veldig stor.

En av de største postene er knyttet til arbeid med S-blokken og tomten. I forrige uke hadde kostandene bare knyttet til dette kommet opp i 1,9 milliarder kroner.

Kostnader knyttet til erstatningslokaler, som består av underposter knyttet til tilpasning av nye lokaler, sikring og husleie, blir til sammen på over 4,5 milliarder kroner.

Hittil har Statsbygg brukt 850 millioner kroner på planlegging. Mens det gikk med 660 millioner på opprydning og sikring etter terrorangrepet.

På toppen av dette kommer verdien av de tre kontraktene Statsbygg delte ut i høst, med en samlet verdi på 2,8 milliarder kroner.

  • Rehabilitering av H-blokken: Skanska (1.050. millioner kroner)
  • Kjeller under hele kvartalet: Veidekke (1.200 millioner kroner)
  • Energiforsyning: AF Gruppen (550 millioner kroner)