John Atle Haugland blir ny  avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesens utbyggingsdivisjon. Foto: Statens vegvesen.

Han tar over etter Bettina Sandvin i Vegvesenet

Det er nå klart at John Atle Haugland (54) blir ny avdelingsdirektør for kontrakt og marked i Statens vegvesens utbyggingsdivisjon.

Haugland tar dermed over stillingen som Bettina Sandvin hadde før hun i fjor høst gikk til jobben som prosjektdirektør i Bane NOR.

– Denne prosessen har tatt lang tid, kanskje spesielt fordi vi har hatt meget gode kandidater til vurdering. Bente Johnsen Aase har fungert som avdelingsdirektør siden Bettina Sandvin sluttet i 2020. Den oppgaven har hun løst helt utmerket, sier utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i en melding.

Haugland kommer fra stillingen som seksjonssjef anskaffelser i divisjon fellesfunksjoner i Statens vegvesen. Han har tidligere erfaring som leder av juridisk- og anskaffelsesseksjonen (JURAN) i Region vest, og lang erfaring fra kontraktsarbeid i entreprenør og olje/gass virksomhet, opplyser Vegvesenet.

– Jeg er veldig glad for å få med John Atle på laget. Han vil bidra til å løfte vårt arbeid med digitalisering av anskaffelser, gode markedsanalyser og sikre at staben jobber tett med prosjektområdene. Jeg vil takke Bente for den strålende måten hun har ledet Kontrakt og marked på i denne mellomperioden. Hun vil være en sentral ressurs i det videre kontraktsarbeidet i divisjonen, og en viktig støttespiller for John Atle, sier Davik.

Haugland vil ha kontorsted i Bergen og oppstart vil bli etter avklaring med divisjon fellesfunksjoner, står det i meldingen.