Utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik i Satens vegvesen, erkjenner at det ikke blir enkelt å ertatte Bettina Sandvin.

Vegvesenet har ikke hastverk med å finne Bettina Sandvins erstatter

Bente Johnsen Aase har gått inn i rollen som fungerende avdelingsdirektør kontrakt og marked i divisjon utbygging i Statens vegvesen. Ifølge utbyggingsdirektør Kjell Inge Davik vil de bruke høsten til å definere profilen på den som skal ta over etter Bettina Sandvin.

I begynnelsen av august kom nyheten om at Bettina Sandvin er ansatt som ny prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging. Hun skal lede Utbygging Øst, og får dermed ansvaret for utbyggingsprosjekter i Oslo, på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og strekningen Kongsvinger-Elverum.

Sandvin går til Bane NOR under ett år etter at Statens vegvesen ble omorganisert, og hun fikk rollen som avdelingsdirektør kontrakt og marked i den nye utbyggingsdivisjonen.

Aase har tatt over

Ifølge Kjell Inge Davik er Bettina Sandvin ansatt i Statens vegvesen frem til 1. oktober, men Bente Johnsen Aase, som har vært NK i Sandvins avdeling, har nå gått inn i rollen som fungerende avdelingsdirektør kontrakt og marked. Davik sier til Byggeindustrien at de vil bruke tid på å finne den rette erstatteren for Bettina Sandvin.

– Bente er dyktig og vil fungere veldig godt i dette teamet. Derfor har vi ikke noe hastverk med å erstatte Bettina, og jeg kan heller ikke gi en dato for når vi forventer å ha en ny person på plass, sier Davik.

Skal bruke høsten

Han opplyser at de vil bruke høsten til å vurdere og definere profilen på Sandvins erstatter.

– Vi kommer også til å se litt på litt hvordan vi skal organisere staben, sier Davik.

– Betyr det at det kan bli endringer i stillingen Sandvin hadde?

– I utgangspunktet skal stillingen fortsatt hete avdelingsdirektør kontrakt og marked, men vi har nå en mulighet til å vurdere både innholdet i stillingen, kompetansekrav og hvilken profil vi ønsker oss på den som kommer inn, fastslår Davik.

Må ha god kontraktsforståelse

Utbyggingsdirektøren ønsker ikke å spekulere i sjansene for at de vil rekruttere en intern ressurs til avdelingsdirektørstillingen.

– Hvorvidt vi velger internt i Vegvesenet eller ikke kommer litt an på profilen vi legger opp til, men vi vil leter etter en som har god kontraktsforståelse og kjennskap og relasjoner i markedet. Det er åpenbart, sier Davik.

– Kan det være en fordel at den som går inn i en slik stilling har erfaring fra rådgiver- og/eller entreprenørbransjen?

– Ja, det kan godt hende, men som sagt vet vi ikke helt hvordan profilen skal se ut ennå. Det er det vi skal bruke tiden utover høsten på å finne ut, gjentar Davik.

Ønsker Sandvin lykke til

Han er meget godt fornøyd med jobben Sandvin har gjort for Statens vegvesen, og Davik erkjenner at hun ikke blir en lett person å erstatte.

– Bettina er veldig sterk på kontrakt og hun tilfører veldig mye både til de utøvende områdende og til dialogen med Vegdirektoratet og departementet. Jeg har forståelse for at hun ønsker å prøve noe nytt og jeg ønsker henne lykke til, sier Davik.

Bettina Sandvin har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens vegvesen. Hun begynte som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, sist med ansvar for kontrakt og marked.

Ifølge Bane NOR starter Sandvin i sin nye stilling som prosjektdirektør i oktober.

Bettina Sandvin slutter i Statens vegveern for å bli prosjektdirektør i Bane NOR. Foto: Trond Joelson.