Bettina Sandvin går fra Statens vegvesen til Bane NOR. Der blir hun ny prosjektdirektør i utbyggingsdivisjonen. Foto: Trond Joelson

Bettina Sandvin går fra Statens vegvesen til Bane NOR - blir prosjektdirektør i utbyggingsdivisjonen

Bettina Sandvin er ansatt som ny prosjektdirektør i Bane NOR Utbygging. Hun skal lede Utbygging Øst, og får dermed ansvaret for utbyggingsprosjekter i Oslo, på Østfoldbanen, Kongsvingerbanen og strekningen Kongsvinger-Elverum.

Sandvin starter arbeidet Bane NOR i oktober, opplyser Bane NOR i en pressemelding til Byggeindustrien.

– Dette er en svært spennende og krevende stilling og jeg er utrolig godt fornøyd med at Bettina Sandvin har takket ja til utfordringen. Sandvin har langt erfaring med prosjektarbeid i alle former og fra ulike perspektiv og jeg er veldig glad for at også Bane NOR får gleden av hennes kompetanse. Jeg synes det er flott at vi på denne måten kan få til god erfaringsoverføring mellom de to store statlige aktørene Statens vegvesen og Bane NOR, uttaler utbyggingsdirektør Stine Undrum i meldingen.

Blir prosjektdirektør for Utbygging Øst

Bettina Sandvin tar over tittelen som prosjektdirektør for Utbygging Øst etter Per Vilnes. Han har fått ansvaret for Utbygging Midt etter omorganiseringen av Bane NOR. «Gamle» Utbygging Øst er nå delt i to, og prosjektene på Hovedbanen, Gardermobanen og Dovrebanen er lagt under Utbygging Midt.

– Omorganiseringen av Bane NOR gjør at en rekke prosjekter blir flyttet over fra den gamle Infrastrukturdivisjonen til Utbygging. Det ville ikke vært mulig for én prosjektdirektør å håndtere alle prosjektene i «gamle» Øst, sier Undrum.

Hun fastslår at Bane NOR nå har vi fått en ny prosjektdirektør på plass som forstår seg på prosjekter i både plan- og byggefase, og som ikke er redd for store infrastrukturprosjekter.

– Vi er godt skodd for årene som kommer, sier hun i meldingen.

Gleder seg til å ta fatt

– Jeg er veldig glad i å jobbe med prosjekter, så jeg var ikke i tvil når det åpnet seg en mulighet for å jobbe i Bane NOR. Det er en organisasjon med høy kompetanse, og en spennende prosjektportefølje, så jeg kunne ikke la den muligheten gå fra meg sier Bettina Sandvin i pressemeldingen.

Sandvin har det meste av sin arbeidserfaring fra Statens vegvesen. Der begynte hun som praktikant i 1987, og har blant annet fungert som byggeleder, prosjektleder og avdelingsdirektør, sist med ansvar for kontrakt og marked. Hun tror at erfaringen hennes kommer godt med i den nye jobben i Bane NOR.

– Jeg er vant til å jobbe i og med prosjekter som skaper engasjement hos både befolkning, entreprenørbransje og politikere. Jeg tror også det er en styrke at jeg har erfaring fra å jobbe i en politisk styrt organisasjon. Jeg forstår selvsagt at det er noen forskjeller på veg og bane, så jeg får nok en bratt læringskurve. Men akkurat nå gleder jeg meg til å bruke mine erfaringer og kompetanse i en ny setting, sier Sandvin.