Direktør for oppkjøp i Snøhetta, Marius Hauland Næss. Foto: Snøhetta
Direktør for oppkjøp i Snøhetta, Marius Hauland Næss. Foto: Snøhetta

Han er ny direktør for akkvisisjon i Snøhetta

Marius Hauland Næss trer inn i stillingen som direktør for akkvisisjon i Snøhetta.

– Næss startet i Snøhetta som praktikant i 2017, og siden 2019 har han vært gruppeleder for ett av arkitektteamene. Etter seks år i Snøhetta kjenner han organisasjonen, folkene og prosjektene svært godt.

Det skriver Snøhetta i en e-post til Byggeindustrien.

I stillingen overtar Næss ansvaret for å bygge Snøhettas portefølje i Norden. 

– Byggindustrien står for en stor del av de globale utslippene, og jeg opplever at Snøhetta har et ansvar i å omdefinere måten vi bygger på og tilpasse oss et mer bærekraftig samfunn, sier Næss i e-posten.

Norden er et visningsvindu som flytter grenser og utfordrer det etablerte, ifølge Snøhetta. 

– Å tenke nye tanker krever investeringsvilje på flere nivåer, både økonomisk og holdningsmessig. Å tørre å begi seg ut på noe vi ikke nødvendigvis har svaret på, er avgjørende for at verden går fremover. Én av suksessoppskriftene for oss har vært å fokusere på enkelte miljøtiltak, istedenfor å forsøke og gjøre alt på en gang, forteller Næss.

– Snøhetta ser at Norden leder an i den grønne omstillingen vi må håndtere både i samfunnsutviklingen, og i byggebransjen spesielt.  

– Min jobb blir å synliggjøre at Snøhetta er, og fortsatt vil være, den fremste leverandøren av konseptuelt sterke, bærekraftige og innovative arkitektur-, interiør- og landskapsprosjekter, forklarer Næss.