Terje Reitaas har som mål å gjøre SINTEF til en foretrukket partner både i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Foto: SINTEF

Terje Reitaas har som mål å gjøre SINTEF til en foretrukket partner både i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Foto: SINTEF

Ny forskningssjef for mobilitet i SINTEF

Terje Reitaas tiltrer stillingen som forskningssjef i avdeling Mobilitet i SINTEF Community fra 1. september.

Reitaas kommer fra stillingen som forskningsleder i samme avdeling, og er utdannet bachelor i IKT og Master of Management fra NTNU. Han har erfaring fra forretningsutvikling og som forskningsleder i SINTEF siden 2015, fra Statens Vegvesen som prosjektleder og utviklingsleder innen IT og ITS på nasjonalt nivå, heter det i en pressemelding fra SINTEF.

– Mobilitet er noe som angår absolutt alle i samfunnet. SINTEFs forskere er dyktige og motiverte, og det er utrolig interessant å få være med på å påvirke hvordan mobiliteten i samfunnet utvikler seg framover, sier Terje Reitaas i meldingen.

Bærekraftige løsninger

Avdeling Mobilitet utvikler bærekraftige løsninger for transport, mobilitet og infrastruktur. Avdelingen har spesialkompetanse innen bærekraftig mobilitet, automatisering og digitalisering, grønn omstilling samt fysisk og digital infrastruktur. Den siste tiden har avdelingen skaffet flere forskningsprosjekter med støtte i forskningsprogrammet Horizon Europe.

– Strategiske valg og retning for fagområdene Terje får ansvar for vil få betydning ikke bare for SINTEF, men også for samfunnet på lang sikt, sier konserndirektør Siri Hunnes Blakstad i SINTEF i pressemeldingen.

Rekruttering

Reitaas uttaler at han er opptatt av å bygge gode lag og rekruttere langsiktig.

– Det er mange som vil ha de skarpeste hodene der ute og det er tøff konkurranse når vi skal vokse gjennom ansettelser, men gjennom synlige forskere og resultater har jeg godt håp om å kunne rekruttere riktig også i tiden framover. Det nasjonale virkemiddelapparatet har få utlysinger på området mobilitet, men det håper vi å kunne endre gjennom påvirkning og involvering i forskningspolitikken framover, uttaler han.