Erlend Danielsen. Foto: Nicolas Tourrenc
Erlend Danielsen. Foto: Nicolas Tourrenc

Han blir sjef for Constos norske byggvirksomhet

Erlend Danielsen har takket ja til å lede Constos byggevirksomhet i
Norge.

Etter fusjonering av datterselskaper inn i Consto AS organiseres nå den norske byggevirksomheten som Consto Bygg Norge. Det blir ett av tre virksomhetsområder, der de to øvrige virksomhetsområdene er  anleggsvirksomheten og byggevirksomheten i Sverige, skriver Consto i en pressemelding.

Danielsen trådte inn som konserndirektør for den norske byggevirksomheten 1. april. Han har vært ansatt i Consto siden 2007, og har ledet Constos største enhet, Consto Nord, siden 2018.

– Han innehar en kombinasjon av strategisk tankegang og operativ dyktighet, og har dermed de egenskapene som skal til for å videreutvikle Consto Bygg Norge. En viktig jobb fremover blir å være en pådriver for mer og tettere samarbeid mellom enhetene og på tvers av geografien. Jeg har tro på at det vil styrke vår konkurranseevne, sier konsernsjef Kent-Helge Holst i Consto i meldingen.

– Jeg gleder meg til å lede en organisasjon med mye kompetanse og dedikerte medarbeidere. Fundamentet er godt for å videreutvikle den norske byggevirksomheten, og tettere samhandling mellom enhetene i konsernet vil kunne gi større konkurransekraft og økt lønnsomhet, sier Danielsen i samme melding.

Consto Bygg Norge organiseres i tre regioner; Nord, Midt og Øst, som hver skal ledes av en regionsjef. Danielsen skal lede både region Nord og Consto Bygg Norge. Vestlandet organiseres med distriktskontorene Rogaland og Sogn og Fjordane. Consto Bergen AS omfattes ikke av fusjonen og drives videre som selvstendig juridisk enhet.