Consto skal bygge bygge Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune. Illustrasjon: Multiconsult på vegne av Statnett (forbehold om endringer).
Consto skal bygge bygge Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune. Illustrasjon: Multiconsult på vegne av Statnett (forbehold om endringer).

Consto og Statnett signerte kontrakt til 550 millioner kroner

Consto har signert kontrakt med Statnett SF om bygging av Hyggevatn transformatorstasjon i Hammerfest kommune.

Den nye transformatorstasjonen er en del av Statnetts utbygging av kraftlinjen Skaidi-Hammerfest, og er et ledd i Equinors elektrifisering av Hammerfest LNG på Melkøya, opplyser Consto i en pressemelding.

Arbeidene skal utføres av Consto Anlegg Nord og omfatter blant annet bygging av nye transformatorsjakter, kontrollanlegg for både Statnett og Equinor, servicebygg med overnattingsplasser, kontorlokaler og garderober, samt adkomst til stasjonsområdet, skriver Consto.

Kontrakten er på 550 millioner kroner inklusive merverdiavgift. Arbeidene starter i midten av juni 2024 og skal være sluttført høsten 2027.

Statnett er ansvarlig byggherre, men Equinor skal inn på eiersiden til deler av den ferdigstilte stasjonen.

– Vi har tidligere hatt et godt samarbeid med Statnett om utbyggingen av Salten trafostasjon i Nordland, og vi er takknemlige for at vi igjen får samarbeide med Statnett. Dette er et viktig og fremtidsrettet prosjekt som vil bidra til bedre forsyningssikkerhet i regionen samt imøtekomme behovet for elektrifisering av Melkøya, sier daglig leder Fredrik Alver Okkenhaug i Consto Anlegg Nord.

Dette er den andre store kontrakten Consto signerer i Hammerfest på kort tid. Like før jul signerte Consto kontrakt med Aibel om arbeider på Melkøya i forbindelse med Equinors prosjekt Snøhvit Future.

Hyggevatn trafostasjon vil ifølge Consto gi ringvirkninger til det lokale næringslivet i regionen, og vil under byggingen sysselsette inntil 70 personer.